Bright Business

‘Killer-robots kunnen mensenlevens redden’

14 november 2017 08:39

Zoals zelfrijdende auto’s het aantal verkeersdoden kunnen terugdringen, zo kunnen killer-robots het aantal oorlogsdoden beperken.

Dat schrijft David Hambling in New Scientist als reactie op de oproepen om een verbod uit te vaardigen op autonome gewapende robots. Volgens Hambling hebben robots als mogelijk voordeel dat ze minder dodelijke vergissingen maken dan soldaten.

“Een groep soldaten die een gebouw moet doorzoeken, moet in een fractie van een seconde een beslissing nemen over de vraag of iemand die in een kamer zit, een gewapende opstandeling is of een onschuldige burger – elke twijfel kan ertoe leiden dat ze zelf worden vermoord”, schrijft Hambling. “Een robot kan wachten op bevestiging, als de vijand begint te schieten.”

Bij luchtaanvallen hebben autonome wapensystemen volgens Hambling een vergelijkbaar voordeel: ze kunnen verscheidene rondjes vliegen boven een doelwit om met zekerheid vast te stellen dat het daadwerkelijk toebehoort aan de vijanden, terwijl een piloot dat risico niet kan nemen en direct het vuur zal openen of een bom dropt.

Schurkenstaten en terroristen

Een groep AI-wetenschappers riep de Verenigde Naties maandag op om een verbod uit te vaardigen op autonome wapens, zoals drones, tanks en geautomatiseerde machinegeweren. Volgens de wetenschappers zullen dergelijke wapens tot een onveiliger wereld leiden.

Zij vrezen onder meer dat goedkoop geproduceerde autonome wapens in handen kunnen vallen van schurkenstaten of terroristen. Dubieuze regimes zouden killer-robots kunnen inzetten om de bevolking te knechten, terwijl extremisten de autonome wapens zouden kunnen gebruiken voor het plegen van aanslagen.