Bright Business

'Zelfrijdende auto's leiden tot grotere economische ongelijkheid'

7 november 2017 12:19

Mensen met hoge inkomens zullen meer profiteren van zelfrijdende auto's dan mensen met lage- en middeninkomens.

Mensen met hoge inkomens doen vaker werk dat voor een belangrijk deel ook gedaan kan worden vanuit een zelfrijdende auto. Mensen die met hun handen werken, kunnen onderweg daarentegen niet werken. Ook als ze met een zelfrijdende auto naar het werk gaan, zullen ze hun tijd dus niet productief kunnen besteden, schrijft Ralph McLaughlin in Fast Company.

McLaughlin verwacht dat zelfrijdende auto's ook zullen leiden tot toenemende segregatie tussen arm en rijk. Terwijl rijken het zich kunnen permitteren om ver van hun werk te gaan wonen omdat ze onderweg kunnen werken, moeten armen juist dichtbij hun werk wonen.

'Witte vlucht'

McLaughlin trekt een parallel met de 'witte vlucht' die plaatsvond in de VS plaatsvond in de jaren vijftig en zestig. Dankzij de opkomst van de auto en een verbeterd wegennetwerk trokken mensen die het zich konden permitteren destijds weg vanuit de Amerikaanse binnensteden naar de suburbs. Het gevolg was dat de belastinginkomsten van veel grote steden daalden, waardoor gemeentebesturen minder konden uitgeven aan zaken als onderwijs en infrastructuur en in de financiƫle problemen kwamen.

McLaughlin waarschuwt dat de zelfrijdende auto vergelijkbare effecten kan hebben, "al kan de impact groter zijn". Hij stelt daarom voor om belastingen op het bezit en gebruik van zelfrijdende auto's te gebruiken om eventuele negatieve sociale en economische gevolgen op te vangen.

Lees ook:

'Horeca en drankmakers profiteren van zelfrijdende auto'

'Stuur overnemen zelfrijdende auto gevaarlijk'