Klaagtweets voorspellen kans op hartkwalen

Klaagtweets voorspellen kans op hartkwalen

26-01-2015 12:07 Laatste update: 28-04-2018 02:10

Het risico op hart- en vaatziektes in de buurt is te voorspellen door te kijken naar de hoeveelheid 'klaagtweets' in de regio.

Op Twitter delen we massaal ons wel en wee in 140 tekens of minder. Twitter is daarmee een deur naar onze gemoedstoestand die al jaren door wetenschappers gebruikt wordt om trends te signalen of te voorspellen. Zo heeft de massale analyse van miljoenen tweets software opgeleverd die redelijk betrouwbaar de opgaande of dalende beurskoersen kan voorspellen. Op een soortgelijke manier kan via Twitter ook voorspeld worden hoeveel mensen die op het punt te staan ontslagen te worden zich voor een uitkering gaan aanmelden.

146 miljoen tweets

Nu blijkt dat Twitter ook heel goed inzicht kan geven in de regionale risico’s van hart- en vaatziektes. Onderzoekers van de universiteit van Pennsylvania vonden een sterke correlatie tussen klaagtweets en de risico's op hart- en vaatziektes per regio. De onderzoekers analyseerden zo'n 146 miljoen tweets waarvan de locatie van de tweeter bekend was op emotionele trefwoorden. De verzamelde tweets waren verspreid over 1300 provincies in de VS. Een minimum van 50.000 tweets waren per provincie nodig om in het onderzoek te participeren. Per provincie werd als eerste gezondheidsdata in kaart gebracht waaronder mogelijke risico factoren zoals de hoeveelheid rokers, obesitas, sport maar ook inkomen en opleiding.

Vervolgens analyseerden de onderzoekers de tweets. Daarvoor gebruikten zeeen wetenschappelijk verantwoord woordenboek van emotionele trefwoorden en kreten. Tweets met negatieve uitingen varierend van haat, schelden, maar ook negatieve uitlatingen over gezondheid, werk en familie werden gerubriceerd als risico, terwijl positieve taal zoals 'vrienden' en 'geweldig' een beschermende rating kregen.

Verband

Zelfs nadat de onderzoekers de uitkomsten filterden door rekening te houden met inkomen en opleiding en dergelijke bleek er directe correlatie te zijn tussen regio's waar veel mensen die via Twitter klaagden en een regionaal verhoogd risico op hart- en vaatziektes. De tweets zouden de risicos per regio zelfs beter voorspellen dan het alleen in kaart brengen van de klassieke factoren zoals obesitas, roken en onderwijs etc.

De resultaten zijn opmerkelijk want de leeftijd van de tweeters in deze studie die tweets tussen 2009 en 2010 analyseerden was heel laag. "De mensen die kwade woorden en onderwerpen tweeten waren in het algemeen niet de mensen die dood gaan aan hartkwalen," aldus een van de onderzoekers. "Het betekent dat als je buren boos zijn, jij ook een grotere kans maakt om aan hart en vaatziektes te overlijden."

Gemeenschap

Deze conclusie zou aansluiten bij bestaand onderzoek dat suggereert dat het totale plaatje van de gemoedstoestand van een gemeenschap betere voorspellingen oplevert over de fysieke gezondheid dan alleen de gegevens van één individu.

De onderzoekers denken dat Twitter-analyses een beeld scheppen over de lange termijn gezondheid van gemeenschappen. Ze kunnen hier mee niet voorspelen hoeveel hartaanvallen wanneer, waar en in welk jaar plaats zullen vinden, maar het geeft wel een beeld van gezondheidstrends per regio op de lange termijn. Twitter geeft volgens hem nauwkeuriger de trends weer dan de klassieke risicofactoren.