'Europees uploadfilter alleen voor grote en oude platforms'
Compromis

'Europees uploadfilter alleen voor grote en oude platforms'

06-02-2019 11:54 Laatste update: 12:15

Een Europees uploadfilter is een stap dichterbij gekomen door een akkoord tussen Duitsland en Frankrijk. De verplichting zal niet gaan gelden voor startups die weinig bezoekers trekken.

Volgens een nieuw compromisvoorstel waarover Frankrijk en Duitsland een akkoord hebben bereikt, zal het uploadfilter niet gelden voor platforms die minder dan drie jaar actief zijn, een jaaromzet hebben van minder dan 10 miljoen euro én minder dan 5 miljoen unieke bezoekers per maand trekken.

Met deze aanpassingen komt het voorstel tegemoet aan de wensen van Duitsland en het Europees Parlement. De Duitsers en het Europarlement hadden aangedrongen op uitzonderingen op het uploadfilter voor nieuwe en kleine platforms.

Remixes en memes

Het uploadfilter maakt onderdeel uit van de nieuwe Europese auteursrechtenrichtlijn. Artikel 13 van deze richtlijn verplicht techbedrijven om maatregelen te nemen om te voorkomen dat er auteursrechtelijk beschermd materiaal kan worden geüpload.

Critici vrezen dat het daardoor onmogelijk zal worden om bijvoorbeeld remixes of memes te plaatsen op videoplatformen of op sociale media, omdat daarbij gebruikgemaakt wordt van materiaal waarop auteursrecht rust.

Triloog

Vorige maand leken de plannen voor de nieuwe auteursrechtenrichtlijn nog spaak te lopen, toen elf EU-lidstaten, waaronder Nederland en Duitsland, tegen een compromistekst stemden. De verwachting is dat er bij de Europese Raad van Ministers van vrijdag dankzij de Duitse steun wel een meerderheid is voor het nieuwe compromis.

Dan volgt er vanaf maandag nog een overleg tussen delegaties van de Europese Commissie, de Raad en het Europarlement – de zogeheten ‘triloog’. In maart of april zal het Europees Parlement over het compromisvoorstel stemmen.

Drie jaar

Volgens Julia Reda, een Duitse Europarlementariër van de Piratenpartij, zal ook het afgezwakte uploadfilter nog tot grote problemen leiden. “Talloze apps en sites voldoen niet aan alle criteria en moeten dus een uploadfilter installeren”, schrijft ze op haar site.

Als voorbeeld noemt ze onder meer discussieplatforms en sociale netwerken, die geen enorme omzet draaien of veel bezoekers trekken, maar wel langer dan drie jaar bestaan.

Onmogelijke opdracht

Reda wijst erop dat volgens de compromistekst ook nieuwe, kleine platforms moeten aantonen dat ze alles in het werk stellen om licenties te verwerven van rechthebbenden, zoals muzieklabels en aanbieders van stockfoto’s.

“Een onmogelijke opdracht”, stelt de Duitse Piraat. “In de praktijk zullen alle sites en apps waar gebruikers content delen, worden gedwongen om akkoord te gaan met elke licentie die een rechthebbende aan hen voorlegt.”

Platforms van buiten de Europese Unie zullen er volgens Reda in veel gevallen voor kiezen om bezoekers uit de EU te blokkeren om juridische problemen te voorkomen.

Video player

Check de laatste video’s
Meer video’s