Beeld © hackNY.org
Beeld © hackNY.org
Nieuws

'Verbied laptops tijdens colleges'

28 november 2017 14:50

Studenten steken minder op van een college als ze hun laptop of tablet mogen gebruiken.

Hoogleraar Susan Dynarski verbiedt om die reden laptops tijdens haar colleges, schrijft ze in The New York Times. De professor wijst op onderzoek waaruit blijkt dat de behandelde stof minder goed blijft hangen als ze met een laptop in de collegezaal zitten. Ook halen studenten lagere cijfers.

Hoofd- en bijzaken

Zo blijkt uit experimenten van Princeton en de University of California, waarbij willekeurige studenten de opdracht kregen om een college met een laptop óf met pen en papier te volgen, dat de laatste groep het aanmerkelijk beter deed bij een overhoring na afloop.

Een mogelijke verklaring voor de betere prestaties van studenten die pen en papier gebruiken, is dat hun hersenen beter verwerken wat er wordt gezegd. Mensen die achter de laptop zitten, kunnen weliswaar meer woorden noteren, maar hebben daardoor de neiging mee te typen met wat de docent zegt, in plaats van na te denken en de belangrijkste punten eruit te pikken. Studenten die pen en papier gebruiken slagen er beter in om de hoofdzaken te scheiden van de bijzaken, zo is de gedachte.

Visuele vervuiling

Uit laboratoriumtesten blijkt daarnaast dat studenten die zelf met pen en papier werken, worden afgeleid door andere studenten die een laptop mee hebben. Dynarski omschrijft de aanwezigheid van laptops in de collegezaal om die reden als ‘visuele vervuiling’.

“Mensen die in de buurt zitten, zien het scherm en worden afgeleid door wat ze daar zien. Vaak gaat dat niet alleen om college-aantekeningen, maar ook om Facebook, Twitter, e-mail en nieuws.”