Nieuws

Rechter geeft broncode forensische DNA-software vrij

23 oktober 2017 11:38

Een Amerikaanse rechter heeft de broncode van forensische DNA-software openbaar gemaakt. Zo is te onderzoeken of de software fouten bevat.

DNA-analyse is een belangrijke tool bij opsporingsonderzoeken. Genetisch materiaal gevonden op het plaats van het delict wordt vergeleken met genetisch materiaal van verdachten. Als die overeenkomen, kan het DNA bewijsmateriaal vormen. De software voor de DNA-analyse wordt alsmaar complexer en moet minuscule hoeveelheden genetisch materiaal van een verdachte analyseren uit mengsels met het DNA van meerdere personen. 

De forensische laboratoria in de Amerikaanse staat New York gebruiken al jaren zelfontwikkelde software, Forensic Statistical Tool (FST), voor het uitvoeren van DNA-analyse. Amerikaanse wetenschappers en advocaten hebben hun twijfels over de betrouwbaarheid van de software. Zij willen weten of de software fouten bevat, waardoor mensen als gevolg van foute DNA-analyses onschuldig in de gevangenis vastzitten.

In een rechtszaak over wapenbezit had een rechter eerder al opdracht gegeven tot het openbaar maken van de broncode voor de advocaten van de verdachten. De rechter is nu een stap verder gegaan en heeft de broncode voor iedereen openbaar verklaard, zodat experts en media zelf kunnen onderzoeken of de software fouten bevat.

Overigens gebruikt New York de software niet meer sinds het begin van dit jaar. Het vinden van fouten zal daardoor geen invloed hebben op toekomstige rechtszaken. Maar het kan wel gevolgen hebben voor eerdere rechtszaken, waarbij de software een grote rol speelde in de veroordeling van verdachten.