Nieuws

Klimaatdoelen Nederland hebben de wind mee

28 februari 2017 13:03

Hoofddoel: 14 procent hernieuwbare energieopwekking in 2020. De teller staat nu op 7 procent. We hebben nog drie jaar. Gelukkig is er rugwind op komst.

Goed nieuws. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat de productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen vorig jaar is gestegen met 15 procent gestegen ten opzichte van 2015. Bijna 13 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland werd in 2016 duurzaam opgewekt, een jaar eerder was dat nog 11 procent.

Verwar deze percentages niet met de doelen voor onze totale energiehuishouding die wij ons in Nederland hebben gesteld. Volgens het Energieakkoord uit 2013 moet in 2020 14% van onze energieopwekking uit hernieuwbare bronnen bestaan, gevolgd door 16% in 2023. De teller staat naar schatting momenteel op 7%. We zijn pas op de helft dus met nog maar drie jaar te gaan.

Waar moet Nederland dan zijn slag mee slaan om de overige 7% te behalen? Door het sluiten van kolencentrales? In hetzelfde Energieakkoord werd afgesproken om vijf verouderde kolencentrales uit de jaren tachtig te sluiten. Eind 2015 werden de activiteiten in drie kolencentrales al gestaakt, komende zomer sluiten de overige twee op de Maasvlakte. Daarmee stoten we veel minder CO2 uit, maar maken we nog geen meters met hernieuwbare energiebronnen.

Windmolenparken

Die slag gaan we vooral slaan met windenergie. Windmolens zijn nu al de aanjager, zoals met het nieuwe windmolenpark op zee bij Schiermonnikoog, goed voor een capaciteit van 600 megawatt. In 2019 volgen nog twee grote windmolenparken op zee, waarmee de klimaatdoelen daadwerkelijk in zicht komen. Het zal erom spannen of we het doel van 14% in 2020 ook echt op tijd halen. Volgens de meest recente Nationale Energieverkenning is het vervolgdoel van 16% in 2023 wel zo goed als zeker. De gemiddelde energierekening zal over drie jaar naar verwachting iets lager zijn dan in 2015. Alle inzet en investering is dus goed voor de planeet én de portemonnee.

Moet het klimaat hoger op de agenda? Laat een videoboodschap achter op Lieve Premier.