Nieuws

De Afsluitdijk gaat off-grid met nieuw testcentrum voor duurzame stroom

6 september 2016 18:26

Een nieuw testcentrum op de Afsluitdijk kan 365 dagen per jaar eigen elektriciteit opwekken, opslaan en ook leveren.

Op de Afsluitdijk komt een testcentrum voor zelfstandige, duurzame energienetwerken. Deze netwerken kunnen 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, eigen elektriciteit opwekken, opslaan en ook leveren. Het Off Grid Test Centre (OGTC) wordt een volledig zelfstandig werkend energiesysteem met eigen opwek en opslag, dat dus niet op het openbare stroomnet is aangesloten. Als locatie is het Kazematteneiland tussen de schutsluis en de spuisluizen bij Den Oever gekozen. 

Daar vormen vier duurzame energietechnologieën (wind, zon, water en opslag) de bronnen waarmee het OGTC in wisselende samenstellingen testen kan uitvoeren. Het centrum beschikt over drie spuistroomturbines in het spuicomplex in Den Oever, een windturbine van 50 kW, een zonnepanelenveld met een vermogen van circa 100 kW, opslagsystemen voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit en een (bio)dieselgenerator die als backup functioneert.

Doel is om duurzame, onafhankelijk werkende en betaalbare alternatieven te ontwikkelen voor de huidige energiesystemen op locaties die niet aangesloten zijn op het openbare stroomnet, zoals dieselgeneratoren op eilanden en afgelegen locaties. Maar off-grid gaan kan ook wel eens voor normale mensen interessant worden.

Nieuwe Afsluitdijk

Het project is onderdeel van het programma 'De Nieuwe Afsluitdijk', waar Icoon Afsluitdijk van Daan Roosegaarde dat duurzame energie meer zichtbaar maakt, ook een onderdeel van uitmaakt. De Nieuwe Afsluitdijk wil van de Afsluitdijk een innovatieve en energieneutrale energiedijk maken met internationale uitstraling. Naast het Off Grid testcentrum wordt er gewerkt aan Blue Energy (uit zout water), zonne-energie en stromingsenergie.