Nieuws

Hey een progressief politiek idee: "Alle colleges online"

13 augustus 2012 12:02

<p><strong>De Piratenpartij wil dat hogescholen en universiteiten alle colleges opnemen en online plaatsen.</strong></p><p></p>

De Piratenpartij die 12 september meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen roept onderwijsinstellingen op vanaf het nieuwe collegejaar alle colleges op te nemen en deze vrij toegankelijk online te plaatsen. De colleges zijn volgens de partij van iedereen omdat de onderwijsinstellingen bekostigd worden met publiek geld. Iedereen die dat wil, zou op afstand bij kunnen leren. En dat is niet het enige voordeel voor zowel het publiek, studenten en docenten volgens de partij.

Als de colleges online staan kunnen docenten zien hoe collega’s hetzelfde vak op andere onderwijsinstellingen doceren en daar een graantje van mee pikken. Presentaties kunnen uitgewisseld worden.

Studenten hoeven niet langer hun studiekeuze deels te bepalen op basis van reclamefoldertjes. Ze kunnen online zien hoe vakken op verschillende instellingen gegeven worden en hun studiekeuze hier op aanpassen. Bovendien kunnen studenten die ook andere vakken willen volgen maar daar niet toe in staat zijn omdat het tijdstip van het colleges overlappen, alsnog achteraf het college online volgen.

Het zou volgens de partij ook een uitkomst zijn voor werkenden die vanuit huis in de avonduren zichzelf kunnen bijscholen door de online colleges te volgen. De Piratenpartij wil dat de colleges onder een vrije licentie beschikbaar komen zodat het lesmateriaal ook door anderen gebruikt kan worden.

Het idee is niet nieuw maar de Piratenpartij zegt ook een voorstander te zijn van het kopiëren van goede ideeën, zoals de website van de nonprofit organisatie Khan Academy. De Khan Academy site is een wereldwijd, online leslokaal waar miljoenen wereldburgers online colleges en lessen volgen maar ook delen. De tools voor docenten om lesmateriaal makkelijk online te presenteren zijn er ook al. Apple’s iTunes U is daar een voorbeeld van. Het is een softwarepakket waarmee docenten makkelijk lesmateriaal snel tot een overzichtelijke presentatie kunnen maken en deze online via een iPad app beschikbaar kunnen stellen.

Het idee van de Piratenpartij verschilt echter wel met de opzet van de Khan Academy die geheel op vrijwillige basis werkt van docenten en overheidsinstellingen die bereid zijn hun colleges en lessen online te delen. Mochten de Nederlandse onderwijsinstellingen zich tegen een vrije licentie verzetten dan wil de Piratenpartij in de Tweede Kamer een wetsvoorstel indienen die alle onderwijsinstelling die door publiek geld bekostigd worden, verplicht om de colleges beschikbaar te stellen. Zover is het echter nog niet. De Piratenpartij die in de laatste peilingen op één zetel staat bij de komende Kamerverkiezingen.