Nieuws

Verlamde rat leert weer lopen

5 juni 2012 08:22

<p><strong>Het effect van de Zwitserse vinding op mensen met een dwarslaesie is nog onzeker.</strong></p><p></p>

Wetenschappers aan de universiteit van Zürich hebben een rat met een dwarslaesie weer aan het lopen gekregen. De rat kan zelfs weer rennen en trappen lopen. Ze gaven het dier een injectie met een cocktail van farmaceutische middelen in het ruggemerg onder de laesie waar de zenuwen waren onderbroken die de achterpoten van de rat verlamde. Vervolgens werd dat gebied met elektrische pulsen gestimuleerd. De rat hing in een robotharnas dat er alleen voor zorgde dat het beestje werd ondersteund, maar niet werd geholpen om voorwaartse stappen te nemen.

De electrische pulsen stimuleerden de 'ingebakken intelligentie' van het ruggemerg om de achterpoten weer te laten lopen zonder direct signaal van het brein. Het rattenbrein ervaart het lopen alsof het over een gezond ruggemerg beschikt. Opvallend genoeg leidt dat er toe dat de onderbroken zenuwbanen zich beetje bij beetje herstellen.

"Onze ratten zijn atleten geworden terwijl ze enkele weken geleden volledig verlamd waren", zegt een van de onderzoekers. Volgens het team is het moeilijk te voorspellen welk effect dit proces op mensen zou hebben.