Nieuws

Accept or Decline: Microsoft

1 april 2011 14:46

<p><strong>Van een van ’s werelds grootste techbedrijven zou je in ieder geval een fatsoenlijk PR-beleid verwachten. Niet dus.</strong></p>

Weken vooraf waarschuwden we Microsoft vast dat er een aantal pittige vragen over de gebruiksvoorwaarden aankwamen. Toen we die daadwerkelijk verstuurden, gaven we de Amerikaanse techreus een volle werkweek om ze te beantwoorden. Tevergeefs. Kort voor deadline ontvingen wij berichtje dat Microsoft Nederland niet zou antwoorden, 'omdat dit een onderwerp is waar Microsoft Corporate op moet antwoorden. De gestelde deadline (vandaag) is te kort om je van antwoorden te voorzien.' Een smoesje dat de gemiddelde brugklasser niet zonder schaamrood op de kaken zou kunnen vertellen.

Het door onze testlezers en juristen opgestelde rapport over Microsoft-diensten Hotmail en MSN Messenger stond dan ook vol dikke onvoldoendes. Net als veel andere diensten verwijst Microsoft in zijn algemene voorwaarden om de haverklap door naar een ware lappendeken aan andere documenten, waardoor de tekst volgens onze testlezers 'nauwelijks nog leesbaar is'. Bovendien zijn Microsoft-juirsten blijkbaar dol op de zinsnede 'zolang de wet het toelaat', constateert beoordelend juriste Anna Faber. Onder andere bij het beperken van de aansprakelijkheid en voorwaarden van de overeenkomst wordt dit storende voorbehoud gemaakt.

Maar hoe klantonvriendelijk is het om gebruikers zelf maar te laten uitzoeken wat hier al dan niet onder valt? Microsoft mag van zichzelf bovendien zonder opgaaf van redenen allerlei ingrijpende acties ondernemen. Een account annuleren bijvoorbeeld, content van een gebruiker weigeren te publiceren, e-mails en andere communicatie blokkeren en ook nog zonder aankondiging de voorwaarden aanpassen. Wederom: zeer klantonvriendelijk.

In zijn privacypolicy belooft Microsoft: 'Behalve in de gevallen die worden beschreven in dit document, verspreiden wij uw gegevens op geen enkele manier buiten Microsoft en zijn gecontroleerde dochterondernemingen en partners zonder daar uw uitdrukkelijke toestemming voor te hebben gevraagd.' Met andere woorden: een lange reeks bedrijven kan zonder enig voorbehoud beschikken over al uw persoonlijke gegevens.

Even verderop doet Microsoft overigens zelf ongevraagd een boekje open over een deel van deze bedrijven. 'We laten ook andere reclamebedrijven en andere advertentienetwerken reclame weergeven op onze websites. Tot deze bedrijven behoren momenteel: 24/7 Real Media, aCerno, Inc, AdBlade, AdConion, AdFusion, Advertising.com, Bane Media, Brand.net, CasaleMedia, Collective Media, Fox Interactive, Interclick, Millennial, PrecisionClick, ROI Media, Sociale media,Specifieke media, TrafficMarketplace, Tribal Fusion, ValueClick, en YuMe.' Een lijst met op zijn minst 'enkele twijfelachtige firma’s', constateert testlezer Jelle.

Verder heerst behoorlijk wat onduidelijkheid. Zo wordt bijvoorbeeld nergens duidelijk of de privacyvoorwaarden van Microsoft ook opgaan voor de websites waarop zij de gebruikers volgt door middel van 'cookies, webbakens en andere technologieën'. Microsoft vertelt wel dat ze informatie verzamelt zonder een persoon daarmee te kunnen identificeren, maar verderop in de voorwaarden vertelt het bedrijf dat verzamelde informatie wordt gekoppeld aan een identificatienummer. Dat vinden testlezers en juristen nogal dubbel. Bovendien rijst direct de vraag wat de exacte aard en functie van dit ID-nummer is. Wellicht een handige tool om profielen te koppelen aan bij derden verkregen informatie? Helaas bleven de antwoorden op deze vragen dus uit.

Conclusie
Door de grote hoeveelheid verwijzingen zijn de voorwaarden van Microsoft’s Messenger en Hotmail lastig door te worstelen. Wie dat wel lukt, treft vooral een groot dedain voor de gebruikers van deze diensten. Die moeten namelijk zelf maar uitzoeken wat voor rechten en plichten ze eraan kunnen ontlenen. Verkregen persoonsgegevens worden rijkelijk gedeeld met een lange reeks bedrijven, en bovendien gekoppeld aan een niet nader gespecificeerd ID-nummer. Al met al geen lectuur om vrolijk van te worden.

RAPPORTCIJFER: 3

Eerdere rapporten:
Google: 4
Wordpress: 7
Habbo Hotel: 4
World of Warcraft: 3
Facebook: 3

NB: Scores van 1 tot 10 (1 voor hufterige uitvreters tot 10 voor heilige boontjes)