Nieuws

Accept or Decline: Google (deel 1)

25 maart 2011 17:07

<p><strong>Zoekreus Google kwam met een paar a4’tjes aan repliek op onze kritische feedback. Veel duidelijke antwoorden zaten daar helaas niet tussen.</strong></p><p></p>

De eerste kwestie die onze crowd-leden in het oog sprong, was de grote diversiteit aan documenten die ze moesten doorploegen om een goed begrip van hun rechten en plichten te krijgen. Een van de redenen waarom we voor Google twee navolgende posts uittrekken.

Bovendien bleken de Algemene Voorwaarden wel heel algemene Algemene Voorwaarden! 'Ze lijken bedoeld als een soort van raamwerk', constateerde beoordelend jurist Arnoud Engelfriet. 'Elke dienst kan zijn eigen aanvullende voorwaarden stellen, en voor het gemak gaat u nu alvast akkoord met die voorwaarden - mocht u die dienst ooit gaan gebruiken. Nu is het burgerlijk recht flexibel, maar daar breekt toch onze juridische klomp…' In haar uitgebreide antwoord bevestigt Google dat er sprake is van een ‘standaard privacybeleid’ met een ‘aantal aanvullende beleidsregels’. Ze gaat echter niet in op het vooraf verbindend verklaren van deze regels.

Ander belangrijke issue waarover onze testlezers en juristen vallen is de wijze waarop Google gebruikmaakt van gebruikersgegevens. In de voorwaarden staat de op eerste gezicht tamelijk onschuldig klinkende zin: 'advertisements may be targeted to the content of information stored on the Services, queries, made through the Services or other information.' In feite staat daar dus dat Google elke byte aan informatie die de gebruiker uploadt, downloadt of opslaat bij al haar diensten volledig kan koppelen, dataminen of op welke andere manier dan ook aanwenden voor commercieel gewin. Klopt dat, willen we van Google weten.

Wederom volgt een uitgebreid en algemeen verhaal over de pogingen van Google om de voorwaarden leesbaar te houden. Er volgt een referentie naar het Dashboard, waar mensen hun privacyinstellingen kunnen regelen, en Google legt ook nog uit dat al dat monitoren toch vooral heel erg ten goede komt aan de kwaliteit van de dienstverlening. Een direct antwoord op de vraag blijft echter wederom uit. Waarmee die wat ons betreft ook is beantwoord.

Voor sommigen onder jullie kan dat een reden zijn af te zien van verdere Google-dienstverlening. Dat gaat echter niet zomaar. Volgens de voorwaarden vereist dat, naast het sluiten van je account, ook het sturen van een brief (inderdaad, een stuk papier) aan het Google-hoofdkantoor. Dat is echter helemaal niet nodig, stelt Google nu in haar reactie: 'Als je de diensten van Google niet langer wilt gebruiken, kun je op elk gewenst moment je account opheffen, en de informatie die door Google is opgeslagen verwijderen of exporteren.' Geachte Google-juristen, zou u dit dan per direct willen aanpassen in uw eigen voorwaarden?

Ter afsluiting van dit eerste deel stippen we nog even het recht aan dat Google zichzelf toedicht om de voorwaarden zonder notificatie aan de gebruikers aan te kunnen passen. In de Nederlandse rechtszaal leidt dat er waarschijnlijk toe dat de instemming van de gebruiker vervalt. Hoe ziet Google dit? Volgens de zoekreus kunnen Europese consumenten altijd rekenen op bescherming door de wetgeving van de Europese Unie. 'We doen ons best om dit te weerspiegelen in onze algemene voorwaarden en om deze wetgeving nergens in de weg te zitten', schrijft Google in haar reactie. Wellicht wordt het dan toch hoog tijd dat de heren juristen het Nederlands wetboek er nog eens bijpakken…

Maandag deel 2: de Google-diensten en conclusie.