Airbnb

Amsterdam wil verbod Airbnb in sommige wijken

16 mei 2018 13:52

De overlast van het toerisme in Amsterdam moet hard worden aangepakt. Dat vinden GroenLinks, D66, PvdA en SP, de partijen die in de hoofdstad een college proberen te vormen.

Het is het eerste actiepunt van het Amsterdamse college in wording: het aanpakken van de negatieve gevolgen van toerisme.

Een van de speerpunten van het plan is de aanpak van vakantieverhuur via platforms als Airbnb. Die kan worden verboden in wijken waar 'de balans tussen wonen en werken verstoord is'. Elders in de stad is vakantieverhuurtermijn op maximaal 30 dagen gesteld.

Wijken leefbaar houden

Het doel van de maatregelen is volgens de opstellers niet het afschrikken van toeristen, maar als het effect is dat de groei van het aantal bezoekers wat afvlakt, dan zal het beoogde college daar niet rouwig om zijn.

"Het is niet de makkelijkste krantenkop. Maar we kiezen ervoor de wijken leefbaar te houden”, zegt SP-fractieleider (en nu nog wethouder Wonen) Laurens Ivens. Naar verwachting komen dit jaar 18 miljoen bezoekers naar Amsterdam, oplopend naar 30 miljoen in 2025.

"De eerste functie van de stad is wonen, toerisme komt op de tweede plaats", zegt GroenLinks-fractieleider Rutger Groot Wassink. Over het verloop van de coalitieonderhandelingen wilde hij niets kwijt, behalve: "We zijn goed op weg."