Scholenonderzoek RTL Nieuws: Het Carillon krijgt 6,5 voor eindtoets


Iedere basisschoolleerling maakt in groep 8 een eindtoets. Deze landelijke toets geeft de leerling, ouders en school een indicatie van het te verwachten niveau op de middelbare school. De toets is ook een meetpunt voor de Inspectie van het Onderwijs om te zien hoe goed het onderwijs op scholen is. Ook RTL Nieuws onderzoekt jaarlijks hoe goed scholen scoren op de eindtoets ten opzichte van vergelijkbare scholen. Bekijk hier de resultaten voor Het Carillon in Zwolle.

Wanneer een school het rapportcijfer 7 krijgt, scoort de school gemiddeld. Zijn de prestaties op de eindtoets juist beter dan bij vergelijkbare scholen dan krijgt de school een hoger cijfer. Wanneer de school lager scoort, daalt ook het rapportcijfer. Lees hieronder meer over het cijfer en het oordeel van de onderwijsinspectie.

< Zoek andere school

Resultaat eindtoets

6,5
CET (Cito) Toets 2016 530,7
500550

CET (Cito) Toets 2017 530,7
500550

CET (Cito) Toets 2018 532,9
500550

Oordeel inspectie


Voldoende

Lees inspectierapporten


Het Carillon


Bachlaan 2
8031HL ZWOLLE

Protestants-Christelijk

239 leerlingen

Website

Meer info


Heeft u vragen en/of opmerkingen over het scholenonderzoek van RTL Nieuws? Mail ons dan via rtlnieuwsonderzoek@rtl.nl.


Deel resultaten