Elektrisch rijden

Subsidieloket nieuwe elektrische auto sluit: 'We zijn verbijsterd'

'Verbijstering om sluiten subsidieloket voor elektrische auto'
5 oktober om 20:30
Laatste update: 5 oktober om 20:29

De beslissing van het kabinet om het loket voor de aanvraag van een aankoopsubsidie voor een nieuwe elektrische auto op korte termijn te sluiten, heeft geleid tot 'verbijstering' bij partijen in de autobranche.

Brancheverenigingen BOVAG en RAI Vereniging zeggen verbijsterd te zijn over de aankondiging. "Het kabinet heeft zijn mond vol over het belang van verduurzaming, maar ondertussen toont het zich onbetrouwbaar door plots de spelregels weer te wijzigen."

Voor het kopen of privé-leasen van een nieuwe elektrische auto kunnen consumenten 4000 euro aan subsidie aanvragen, voor een tweedehands exemplaar is 2000 euro beschikbaar. Het kabinet heeft voor de regeling 250 miljoen euro gereserveerd tot 2025. Dit was afgesproken in het klimaatakkoord.

Het kabinet liet nu in een Kamerbrief weten dat het loket voor nieuwe subsidieaanvragen zo snel mogelijk sluit, omdat de pot geld voor dit jaar op is. Het loket gaat dan vanaf 1 januari weer open. Alle subsidieverzoeken die al zijn ingediend voor uitbetaling in januari 2021, worden wel behandeld.

'Op 1 januari is alles op'

BOVAG-voorzitter Han ten Broeke verwijt het kabinet jojo-beleid. Hij wijst erop dat op 1 januari een hele hausse aan koopcontracten in een keer ingediend zullen worden. "We weten dat het EV-potje voor 2021 eind dit jaar al leeg is. Dus voor 2021 is er geen EV-subsidie beschikbaar. Terwijl 2021 het jaar van de doorbraak van de EV voor de particulier zou moeten worden."

Zonder een doorschuifregeling zal de subsidieregeling naar verwachting van de BOVAG-preses elk jaar korter dan een week openstaan. Daarbij zullen veel particulieren in onzekerheid verkeren over het al dan niet toegekend krijgen van een subsidie.

'Subsidiebingo'

"Deze subsidiebingo leidt tot ernstige marktverstoring en demotiveert bovendien om een elektrische auto aan te schaffen doordat gemaakte afspraken wederom niet na worden gekomen", zegt RAI Vereniging-voorzitter Steven van Eijck. "Bovendien komen hierdoor mogelijk minder elektrische auto’s voor de Nederlandse markt beschikbaar, juist in een tijd dat het aanbod aan betaalbaardere modellen toeneemt."

ANWB ook teleurgesteld

BOVAG en RAI Vereniging hebben naar eigen zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd dat de subsidiepot voor 2020 snel leeg zou zijn. Ze roepen de Tweede Kamer op om in te grijpen en de financiële speelruimte voor de subsidie beter te benutten.

Ook de ANWB is zeer teleurgesteld. De vereniging spreekt van een "ontmoediging voor de toekomstige elektrische rijder" en pleit er daarom voor om in plaats hiervan de bestaande regeling simpeler te maken en zo de verkoop van elektrische auto’s aan particulieren verder te stimuleren. "Dit is belangrijk voor de helderheid naar de consument zodat nu ook, zoals afgesproken in het klimaatakkoord, particulieren van de stimulering kunnen profiteren."

Nog wel voor tweedehands e-auto's

Het kabinet had voor dit jaar ruim 17 miljoen voor de subsidie op elektrische auto's uitgetrokken. Het deel van 10 miljoen voor nieuwe auto's was al snel opgebruikt. Van de 7 miljoen voor tweedehands elektrische auto's is momenteel nog 3 miljoen euro beschikbaar.

Alles over tweedehands elektrische auto's: