© Cook CC-BY 4

Onderzocht: met deze achtergrond kom je betrouwbaarder over bij videobellen

Onderzocht: met deze achtergrond kom je betrouwbaarder over bij videobellen

28-09-2023 20:43 Laatste update: 21:28

Tijdens Zoom-gesprekken kunnen de details van je achtergrond een belangrijkere rol spelen dan je misschien denkt. Britse onderzoekers hebben ontdekt dat de keuze van je virtuele omgeving een grote impact kan hebben op de eerste indruk die je maakt tijdens een videocall.

In een experiment verzamelden de wetenschappers van de Durham Universiteit 72 foto's van 36 volwassenen met verschillende achtergronden, waaronder 18 mannen en 18 vrouwen, allemaal met een neutrale of glimlachende expressie. Vervolgens werden deze gezichten digitaal tegen zes verschillende achtergronden geplaatst, van een huiselijke woonkamer tot een boekenkast, een lege muur en zelfs een ijsschots met een walrus erop.

Boekenkast scoorde het beste

De deelnemers aan het onderzoek, in totaal 167 personen, kregen de taak om de afgebeelde personen te beoordelen op betrouwbaarheid en competentie, op een schaal van 1 tot 7. Uit het experiment bleek dat de personen die voor een boekenkast of tussen planten stonden, het hoogst scoorden op de betrouwbaarheids- en competentieschaal. 

Aan de andere kant van het spectrum bevonden zich de deelnemers met een woonkamer of de ijsschots met walrus als achtergrond, die beduidend slechtere scores kregen. De deelnemers met de neutrale muur of de vervaagde woonkamer kregen middelmatige scores.

Bij mannen speelt achtergrond grotere rol

Opmerkelijk genoeg ontdekten de onderzoekers ook een genderaspect. Wanneer vrouwen voor een onbewerkte woonkamerachtergrond werden geplaatst, werden ze even competent beoordeeld als wanneer ze voor een achtergrond van planten of boekenkast stonden. Dit in tegenstelling tot de mannen, waarbij de achtergrond een grotere rol leek te spelen. Waarom mannen soms minder positieve eerste indrukken maken in bepaalde omgevingen, konden de wetenschappers nog niet zeggen. 

Vergeet niet te glimlachen

Ongeacht het geslacht van de gesprekspartner bleek ten slotte dat een glimlach ervoor zorgt dat je competenter en betrouwbaarder overkomt. Volgens de wetenschappers komt dat wellicht omdat je daardoor zelfverzekerder overkomt.

Lees meer nieuws over wetenschap.