Meer windparken dan ooit, maar de green energy-deal is niet voltooid

©Unsplash

Meer windparken dan ooit, maar de green energy-deal is niet voltooid
14 januari om 19:06

De EU heeft vorig jaar meer windparken gebouwd dan ooit: maar liefst 17 gigawatt aan nieuwe windfarms kwam erbij in 2023. Er is echter weinig tijd om daarbij stil te staan, want de tijd begint te dringen. De Europese Unie voldoet nog niet aan het doel op het gebied van hernieuwbare energie: de green energy-deal.

Het gaat wel wat sneller de goede kant op, maar er is nog tenminste 37 GW per jaar nodig aan windenergie om het doel van 2030 te behalen, stelt Reuters. Wat vorig jaar vooral een flinke boost gaf aan de windenergie was dat de EU een 14GW onshore windenergie en 3GW offshore windenergie: in 2022 werd er nog 16GW toegevoegd.

Windenergie moet groeien binnen EU

Het is geen enorme winst, maar het is wel winst. Volgens experts worstelt de EU met zijn windenergietak door hoge inflatie, toegenomen concurrentie en problemen rondom het toezeggen van vergunningen. Dit laatste zou al wat verbeteren. Dat moet ook wel, wil de EU zelf aan de Green Deal voldoen. Momenteel is 19 procent van de elektriciteit die in Europa wordt opgewekt afkomstig van de wind, zoals windmolenparken, geeft het Fraunhofer Instituut aan. Experts verwachten dat de wind in 2027 de belangrijkste bron is voor energie-opwekking.

Ook zijn er maatregelen aangekondigd waarmee de EU de windenergiesector wil gaan stimuleren. Denk dan aan meer financiële ondersteuning en aanpassingen aan de veilingen rondom groene energie. In Nederland is er ook veel activiteit rondom windenergie. Zo heeft de provincie Utrecht deze week de meest kansrijke gebieden voor windenergie uitgekozen. Echter is windenergie door windmolens ook minder positief in het nieuws. In de provincie Overijssel spreken burgers hun zorgen uit voor de mensen die in de buurt van windmolens wonen en de gezondheidsschade die hierbij zou komen kijken, naast de horizonvervuiling waarover vaak wordt gesproken.

Tweedehands windmolens op reis

Ondertussen is er in Barneveld een bedrijf dat zorgt dat windmolens die eigenlijk naar de schroot moeten, een tweede leven krijgen. Nederlandse windmolens worden door Business in Wind onder handen genomen en dan in het buitenland verkocht. In Nederland worden er steeds meer modernere windmolens neergezet, die vaak efficiëntere motoren hebben en groter zijn. Zo hebben ze meer capaciteit dan hun voorgangers. 

Lees meer over groene energie op onze pagina energie.