© Unsplash

Is ChatGPT creatiever dan mensen?

Is ChatGPT creatiever dan mensen?

3 maart - 17:15

ChatGPT doet het beter dan mensen in tests als het gaat om divergent denken. Divergent denken is een belangrijke indicator van creatief denken. Dat blijkt uit een studie die in vakblad Scientific Reports werd gepubliceerd.

Divergent denken is een denkproces waarbij de nadruk ligt op het genereren van diverse en creatieve ideeën, zonder beperkt te worden door conventionele of voor de hand liggende denkpatronen. In plaats van zich te beperken tot één ‘juist’ antwoord, moedigt divergent denken aan tot het verkennen van verschillende perspectieven en mogelijkheden. 

Tijdens de studie, uitgevoerd door wetenschappers aan de Universiteit van Arkansas, werden 151 menselijke deelnemers vergeleken met GPT-4, het taalmodel achter ChatGPT Plus. Zij moesten drie tests afleggen die divergent denken meten. Tijdens de eerste test moesten zij creatieve toepassingen bedenken voor alledaagse voorwerpen. De tweede test vroeg aan deelnemers om zich alle mogelijke uitkomsten van een hypothetische situatie voor te stellen. Als laatste moesten deelnemers tijdens de derde test tien zelfstandige naamwoorden genereren die semantisch zo sterk mogelijk van elkaar verschillen.

Toch wat caveats

De resultaten werden geëvalueerd gebaseerd op drie criteria, namelijk het aantal antwoorden, de lengte van een antwoord en hoe semantisch verschillend woorden waren. De wetenschappers concludeerden dat GPT-4 het beter deed bij alle drie de testen. 

Toch betekent dat niet meteen dat ChatGPT creatiever is dan mensen. In de eerste plaats is divergent denken maar één aspect van creatief denken. Daarnaast heeft AI niet het vermogen om zelf beslissingen te nemen. Alle antwoorden zijn uiteindelijk het resultaat van input van een menselijke gebruiker. Ten slotte geven de onderzoekers zelf toe dat het moeilijk is om creativiteit bij mensen te meten aan de hand van gestandaardiseerde tests. 

Meer over AI, of blijf op de hoogte via de gratis Bright Nieuwsbrief.