Iedere basisschool in Nederland krijgt privacyles

29 januari 2018 om 11:54
Laatste update: 26 april 2018 om 14:04

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een lesprogramma gepresenteerd. Kinderen uit groep 7 en 8 leren over online privacy.

Het lesprogramma wordt vandaag gepresenteerd en maakt onderdeel uit van een bredere campagne rondom de aankomende Europese privacywet, die vanaf 25 mei ook in Nederland gaat gelden. Een basisschool in Nootdorp krijgt vandaag de eerste privacyles.

Drie lessen

De Autoriteit Persoonsgegevens ontwikkelde het lesprogramma omdat kinderen op steeds jongere leeftijd in aanraking komen met het internet en sociale media, en dat data daarbij steeds belangrijker worden. Alle basisscholen krijgen het lespakket opgestuurd. Het is aan de school om de privacyles ook daadwerkelijk te geven. Het gaat om drie lessen van circa 50 minuten per les.

Gratis apps

In de lessen gaan kinderen in gesprek over wat privacy is en wat persoonsgegevens zijn. Ze bekijken video's over het betalen met data en gaan aan de slag met een opdracht om de privacyvoorwaarden van een gratis app uit te pluizen. De vraag: wat staat er nou eigenlijk in, en waarvoor worden jouw privégegevens gebruikt?

De eerste les gaat over wie je op het internet bent. Welke gegevens laat je tijdens het browsen en gebruik van apps achter? En hoe komen bedrijven en organisaties aan onze gegevens? De tweede les legt uit hoe je voor gratis apps en diensten betaalt met data over jezelf.

Tijdens de laatste les leren de kinderen wat hun rechten zijn, bijvoorbeeld dat je bij apps de toegang tot jouw locatiegegevens kunt intrekken of dat je een bedrijf kan verzoeken om jouw gegevens te verwijderen.

Europese privacywet

Met de nieuwe Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg), krijgen burgers meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. De belangrijkste vernieuwing: een website, bedrijf of overheid moet ook in duidelijke taal uitleggen waarom ze die privacygevoelige gegevens verzamelen, hoe ze die gebruiken, hoe lang de gegevens bewaard worden en hoe de data wordt beveiligd.

Ook kun je in veel gevallen van een bedrijf eisen om jouw privégegevens te wissen. Een andere belangrijke verandering is de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens bij een bedrijf op te vragen en mee te nemen naar een andere aanbieder. Dit wordt het recht op dataportabiliteit genoemd.

Download de nieuwe Bright-app

De Bright-app heeft een update gekregen. Download hem voor iOS of Android

Lees meer over:

Deel via