Winkels mogen consumenten niet meer volgen via wifi-signalen

Winkels mogen consumenten niet meer volgen via wifi-signalen

01-12-2015 12:30 Laatste update: 27-04-2018 18:57

Het CBP deed hiervoor onderzoek bij Bluetrace, een bedrijf dat technologie levert waarmee bedrijven in en rondom winkels de wifi-signalen van mobiele apparaten kunnen opvangen. Bluetrace verzamelt die informatie over winkelbezoekers en voorbijgangers zonder hen hierover te informeren. Dit is in strijd met de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Bluetrace biedt winkeliers de mogelijkheid om meer informatie te verzamelen over hun klanten. Denk bijvoorbeeld aan hoeveel mensen passeren de winkel, hoeveel bezoekers gaan de winkel in en hoelang blijven zij op een bepaalde plaats in de winkel. Volgens het CBP zijn deze locatiegegevens zeer privacygevoelig. Bovendien meet Bluetrace elke dag vierentwintig uur lang en bewaart het bedrijf de gegevens voor onbepaalde tijd.

"Mensen komen ongevraagd en onwetend in bestanden waaruit bijvoorbeeld valt af te leiden waar zij wanneer waren en wat hun winkelgedrag is. Dat mag niet", zegt Wilbert Tomesen, vicevoorzitter van het CBP. "Deze gegevens kunnen worden gebruikt om mensen anders te behandelen of mensen te confronteren met hun afgelegde route. Dat gaat veel te ver, zeker als dat stiekem en op de openbare weg gebeurt."

Bluetrace heeft aangegeven maatregelen te hebben getroffen, waaronder het verder anonimiseren van gegevens en het verkorten van de bewaartermijn tot 48 uur. Het CBP heeft deze maatregelen nog niet beoordeeld. Je kunt zelf ook actie ondernemen door de wifi-verbinding uit te schakelen zodra je de deur uit gaat.