Creative class: Reinigende planten

Creative class: Reinigende planten

11-09-2012 12:39 Laatste update: 28-04-2018 16:07

Dewi Pinatih

Planten doen het zware werk en maken vieze industriegebieden schoon.

Design brengt naast een hoop mooie objecten ook oplossingen voor echte problemen, zoals bodemverontreiniging. Giacomo Piovan studeerde onlangs af aan de masteropleiding van de Design Academy Eindhoven met een kar die planten gebruikt om vervuilde grond in voormalige industriegebieden te reinigen.

De kar komt voort uit een uitgebreid onderzoek dat Piovan Farming the Pollution noemt. Piovans interesse werd gewekt toen hij hoorde dat zestig procent van de regio Kempen zwaar vervuild is door de metaalverwerkende industrie die er in vorige eeuwen floreerde. In tegentelling tot wat men vroeger dacht, is dat slecht voor mens en milieu: zware metalen zijn kankerverwekkend en dringen door tot in het grondwater.

Normaliter wordt vervuilde grond verwijderd en begraven op speciale stortplaatsen, in Nederland alleen al meer dan tachtig ton per jaar. Samen met wetenschappers onderzocht Piovan een systeem waarbij de grond wordt beplant met planten die zware metalen uit de grond onttrekken en deze opslaan in hun wortels en bladeren. In dit geval werd gekozen voor Sareptamosterd, varens en populieren. De stekjes van deze planten groeien in de kar die Piovan ontwierp.

Zodra ze genoeg metalen hebben opgenomen, worden de planten verwijderd en op locatie in Piovans kar versnipperd en tot blokken geperst. Deze blokken bevatten per stuk een gram industrieel metaal zoals lood, zink of cadmium. In de toekomst kunnen deze stoffen opnieuw gebruikt worden, in de tussentijd worden ze bewaard zonder dat er schadelijke stoffen lekken.

Volgens Piovan heeft zijn project ook potentie als verdienmodel waar hij met verschillende wetenschappers, ingenieurs, landeigenaren en andere ontwerpers aan blijft werken.