Verzet tegen Teevens downloadverbod

Verzet tegen Teevens downloadverbod

12-04-2011 08:13 Laatste update: 29-04-2018 00:23

tonie

De bonden voor consumenten en muzikanten zijn het niet eens met het downloadverbod dat de staatssecretaris voorstelt.

Het kabinet maakte gisteren bekend het downloaden van films en muziek onrechtmatig te willen maken en de thuiskopieheffing af te willen schaffen. Nu is alleen uploaden illegaal en downloaden niet. In Teevens plannen komt er een actievere rol voor providers, die in een uiterste geval zelfs sites moeten blokkeren. Ook monitoring van internetverkeer van consumenten is nog niet uitgesloten.

In een reactie stellen de Consumentenbond en de vakbonden Ntb en FNV Kiem voor musici, dansers en acteurs dat ze niets in de plannen zien. De bonden willen down- en uploaden juist legaliseren in ruil voor een heffingenstelsel, waarbij opbrengsten onder creatieven worden verdeeld. 'Hiermee worden consumenten daadwerkelijk ontzien, terwijl de artiesten de beloning ontvangen waar zij recht op hebben.' Afgelopen november kwamen de drie bonden al met dat standpunt. Ze herhalen het nu de kwestie politiek gaat spelen.

De bonden vinden het vreemd dat staatssecretaris Teeven van Justitie een downloadverbod nodig heeft om tussenpersonen die al strafbaar zijn aan te pakken. 'Teeven zegt: we gaan het wel verbieden, maar niet handhaven. Volgens de Europese richtlijnen mag dat helemaal niet. Het doel is om tussenpersonen aan te pakken. Waarom doet hij dat dan niet gewoon. Nu maakt hij persoon A, de consument, strafbaar om persoon B, de tussenpersoon, aan te pakken', aldus Ntb-voorzitter Erwin Angad-Gaur.

De Consumentenbond vertrouwt Teevens belofte niet dat consumenten niet zullen worden aangepakt. 'Door het onrechtmatig maken van downloaden kan de muziek- en filmindustrie wel degelijk consumenten voor de civiele rechter slepen.' Teeven pleitte vorig jaar nog voor monitoren van internetverkeer, waarna grootschalige downloaden zouden kunnen worden aangepakt. Maar wanneer ben je een 'grootschalige downloader'? Dat is nog onduidelijk. Ook in zijn brief aan de Kamer is Teeven tweeslachtig over de gevolgen voor de burger. Hij laat ruimte over voor afgifte van dowloadgegevens van consumenten na grootschalige auteursrechtinbreuken.

Om auteursrechten te handhaven moeten rechthebbenden maar zelf zaken aanspannen, vindt de Consumentenbond. Het Openbaar Ministerie moet zich er verder niet mee bemoeien. Teeven belooft ook dat er geen 'strafrechtelijke of bestuursrechtelijke sancties tegen individuele downloaders' komen. De nieuwe wet zou wel de weg vrijmaken voor rechthebbenden om bij downloadende consumenten schadeclaims neer te leggen.

Internetproviders zijn ook tegen nieuwe verplichtingen tot blokkering van sites, meldt de branchevereniging ISPConnect in een persbericht. Zelfregulering is voldoende, vinden ze. 'In samenwerking met verschillende ministeries en rechthebbenden hebben internetproviders de notice-and-takedown gedragscode opgesteld. Hierin is geregeld hoe tussenpersonen als internetproviders dienen om te gaan met vermeend onrechtmatige inhoud die op hun servers staat.'

Politiek Den Haag staat straks voor de keuze: downloaden verbieden en de thuiskopieheffing afschaffen, of legalisering van downloaden plus een verbeterd heffingenstelsel. Beide oplossingen zouden op punten strijdig kunnen zijn met Europese regelgeving. Maar Brussel is ook nog lang niet klaar met nieuwe regels rond auteursrecht - een onderwerp waar commissaris Neelie Kroes zich mee bemoeit.

Het Nederlandse kabinet kan iets proberen te regelen, maar de vraag is of dat op korte termijn juridisch haalbaar is. Desondanks probeert de regering nu al de aanzwellende kritiek, tevergeefs, in te dammen. Gistermiddag werden bij de persconferentie van Teeven vertegenwoordigers van de Consumentenbond en Bits of Freedom toegang geweigerd.

Video player

Check de laatste video’s
Meer video’s