'Nieuwssites Publieke Omroep op de schop'

'Nieuwssites Publieke Omroep op de schop'

02-11-2010 08:56 Laatste update: 29-04-2018 02:58

Karlijn van den Berg

De nieuwe regering wil de sites van de NOS en Joop.nl aan banden leggen, omdat er sprake zou zijn van oneigenlijke concurrentie.

In het Nederlands Dagblad (pdf) staat: 'Volgens regeringspartij VVD is ondubbelzinnig afgesproken tijdens de formatiebesprekingen van het nieuwe kabinet dat de nieuwssites van de Publieke Omroep op de schop gaan. In het regeerakkoord staat al dat de omroepen zich moeten 'beperken tot audiovisuele taken.'

Vice-fractievoorzitter van de VVD Anouchka van Miltenburg, die betrokken was bij de onderhandelingen zegt in het Nederlands Dagblad: 'Het is de bedoeling dat de nieuwssites van de omroepen verdwijnen. De omroepen hebben de afgelopen jaren allemaal internetredacteuren aangenomen om die sites op te zetten. We willen dat terugdraaien.'

Volgens de VVD hebben de nieuwssites van de NOS en 'discussiesites' als Joop.nl van de Vara een 'vervuilend' effect. 'Kranten moeten proberen op internet geld te verdienen, terwijl de omroepen dat soort beperkingen niet hebben. Het is oneigenlijke concurrentie. Bovendien is er op internet geen sprake van schaarste. De activiteiten van de publieke omroepen zijn niet nodig.' Uitzendinggemist.nl valt overigens niet onder deze oneigenlijke concurrentie.

Dat betekent dat de Publieke Omroep één van zijn missies moet opgeven: innovatie (inspelen op mediagebruik van jongeren). Aangezien wereldwijd mensen meer tijd besteden op internet, en dat bij jongeren nog extremer is (zie de Uitlegparty op Bright over mediagebruik bij jongeren), is deze beslissing natuurlijk nogal vreemd.

De Publieke Omroep heeft een inhoudelijke taak, het medium dat ze gebruiken om uit te zenden zou er niet toe moeten doen. Of eigenlijk wel: want je zou het medium moeten kiezen waarmee je snel de juiste mensen bereikt. 'Beperken tot audiovisuele taken' en 'internet versus televisie' gaat de komende kabinetsperiode al meteen een schemergebied zijn. Waar internet naar televisie gaat, en we steeds meer live uitzendingen via internet bekijken (is dat dan televisie?), heeft de regering hier een vage afspraak die niet overeenkomt met veranderd mediagebruik.

Is de afspraak om de Publieke Omroep in de Nieuwe Mediawet te verplichten 'niets met internet te doen' het begin van het einde van de Publieke Omroep?