Falende stemcomputers opgespoord met Twitter

Falende stemcomputers opgespoord met Twitter

05-11-2008 15:45 Laatste update: 29-04-2018 14:18

Jaap Stronks

Hoewel onze eigen actiegroepering Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet zich voorlopig nog stilhoudt, zijn er in Amerika weer volop onregelmatigheden rondom de stembusgang, en dan in het bijzonder bij het kiezen per stemcomputer.

Een potlood mag dan ouderwets zijn, gezien de roet die falende computersystemen in het eten kunnen gooien - al dan niet volgens vooropgezet plan - is zo'n kruisje op een stembiljet zo gek nog niet. De moderne techniek staat dan wel weer zijn mannetje als het gaat om het rapporteren van onregelmatigheden: zo werd op Twitter Vote Report (van de makers van Twittervision) via Twitter informatie verzameld over wachttijden en falende computersystemen.

Zo bleek dat Concho, Arizona de kroon spande als het om de wachttijd gaat: kiezers moesten tot twee uur in de rij staan om hun stem uit te brengen. Een uitgekiend systeem van hash tags werd gebruikt om Tweets te aggregeren.

Dat getwitter is leuk en aardig, maar het probleem van falende stemcomputers los je er niet mee op. PC World diept het thema uit: er moeten nieuwe, strikte veiligheidsstandaarden komen voor elektronisch stemmen, maar de kans is klein dat dit probleem voldoende politieke prioriteit krijgt in Amerika. Misschien in Nederland wel: de Waterschapsverkiezingen gaan immers niet door als het stemgeheim niet is gewaarborgd. Met alle waterpolitieke instabiliteit tot gevolg...