Commentaar: Is 1 cent per liter brandstof genoeg voor het klimaat?
Commentaar

Is 1 cent per liter brandstof genoeg voor het klimaat?

30 april om 20:23
Laatste update: 30 april om 21:33

Shell geeft automobilisten de mogelijkheid om 1 cent per liter extra te betalen om daarmee CO2 reducerende projecten te steunen. Zet dat zoden aan de dijk? Rutger vindt het nog niet zo'n slecht idee.

Als Shell iets voor het milieu zegt te gaan doen, staan de meeste mensen daar logischerwijs wat sceptisch tegenover. De verhalen over lekkage van olie, het niet sturen op cruciale informatie over klimaatverandering, het frustreren van de energietransitie met lobbygroepen; er zijn verhalen te over over de spelletjes die Shell speelt. 

Als Shell dan ook komt met het bericht dat de klant 1 cent per liter extra kan betalen om klimaatneutraal auto te rijden, dan zijn vragen terecht. Hoeveel geld wordt er opgehaald? Hoeveel CO2-uitstoot kan daar mee voorkomen worden?

De 1 cent per liter wordt gebruikt om elders CO2 uit de lucht te halen of te voorkomen dat het uitgestoten wordt. Dat kan met bebossingsprojecten of door bijvoorbeeld aandelen in een waterkrachtcentrale te kopen. Zo wordt of de CO2 uit de lucht gehaald of voorkomen dat die door een kolencentrale wordt uitgestoten.

Een liter verstookte benzine in je auto levert (well to wheel) 2,7 kilo aan CO2 op. Per ton uitgestoten CO2 betaal je dus €4,60 extra aan Shell. Die investeert dat in bosbouwprojecten in Peru en Borneo. Met die €4,60 zou je jouw uitstoot kunnen compenseren. Daarbij legt Shell ook nog eens €1,15 per ton bij omdat 20% van de uitstoot bij raffinage en transport wordt veroorzaakt. 

Bij de premium brandstoffen met de naam V-Power compenseert Shell sowieso de CO2. Bij de reguliere brandstof kun je kiezen of je dat wilt of niet. 

Het valt Shell te prijzen dat het dit initiatief heeft genomen, ook al zal het in grote mate ingegeven zijn door PR-overwegingen. Voor wie niet kan overstappen op een elektrische auto of het openbaar vervoer is Shell nu de aangewezen aanbieder. Idealiter zou je elektrisch gaan rijden op groene energie én bomen planten, maar Shell maakt het nu mogelijk om met een veel lagere drempel betekenisvol bij te dragen aan CO2-reductie.