Facebook wil af van antitrustzaak: 'Concurrentie in techsector is intens'
Big Tech

Facebook wil af van antitrustzaak: 'Concurrentie in techsector is intens'

11-03-2021 09:42 Laatste update: 11:27

Facebook heeft een federale rechter in de Verenigde Staten gevraagd een antitrustzaak tegen het bedrijf te seponeren.

Volgens Facebook hadden de Federal Trade Commission (FTC) en procureurs-generaal van verschillende Amerikaanse staten geen "geldig" bewijs dat Facebook de concurrentie zou onderdrukken.

Facebook werd eind vorig jaar door de FTC en 46 staten gedaagd. Zij beschuldigen Facebook ervan jarenlang potentiële concurrenten te hebben willen uitschakelen, onder meer door ze op te kopen.

'Intense concurrentie'

Volgens Facebook gaat de handelscommissie in de kwestie volledig voor bij aan de "realiteit van de dynamische, intens concurrerende high-tech industrie waarin Facebook opereert," zei het bedrijf in zijn verzoek.

Daarnaast betoogde Facebook dat staten "niet beweren en niet kunnen beweren dat hun inwoners hogere prijzen hebben betaald, dat de productie is verminderd, of dat een objectieve maatstaf van kwaliteit is afgenomen als gevolg van de gewraakte acties van Facebook".n

Volgens de aanklacht misbruikte Facebook zijn marktmacht stelselmatig. Behalve het opkopen van bedrijven die zich zouden kunnen ontwikkelen tot concurrenten deed het bedrijf van topman Mark Zuckerberg dat ook door softwaremakers voorwaarden op te leggen die het moeilijker maakten om met Facebook zelf te concurreren. Daarnaast ontzegde Facebook ontwikkelaars toegang tot bepaalde informatie.

WhatsApp en Instagram mogelijk verkopen

De klagers willen dat Facebook gestraft wordt en het machtsmisbruik goedmaakt. Dat zou kunnen door eerdere overnames van bijvoorbeeld WhatsApp en Instagram ongedaan te maken. Ook zou Facebook de voorwaarden voor softwareontwikkelaars moeten aanpassen en voortaan van tevoren goedkeuring moeten vragen als het een bedrijf wil overnemen.

Het is voor het eerst dat Facebook formeel op de aanklacht reageert. Bij een overwinning zou Facebook een rechtszaak kunnen vermijden en de kwestie ongeschonden af kunnen ronden. Volgens het bedrijf is de zaak van de regering ook ongekend. Geen enkele rechtbank heeft volgens Facebook ooit geoordeeld dat de FTC een fusie ongedaan kan maken jaren nadat de commissie de transactie zelf heeft onderzocht, zonder dat er aanwijzingen zijn dat de beoordelingen destijds niet in de haak waren.