Sociale media

Macht Facebook-baas Zuckerberg wordt niet ingeperkt

26 mei om 21:20
Laatste update: 26 mei om 21:25

Het bestuur van Facebook heeft twee voorstellen verworpen die de macht van topman Mark Zuckerberg zouden inperken.

De uitkomst op de aandeelhoudersvergadering was niet geheel verrassend, maar evengoed teleurstellend voor degenen die zich zorgen maken over de invloed van de topman.

Ten eerste werd tijdens de jaarvergadering van Facebook een voorstel om een onafhankelijke voorzitter te benoemen verworpen. Zuckerberg hanteert sinds 2012 de voorzittershamer en controleert ongeveer 58 procent van de stemgerechtigde aandelen, zo staat in documenten.

Ook het voorstel om een speciale klasse aandelen met superstemrecht te schrappen haalde het niet. Het zijn juist dit soort aandelen die Zuckerberg een controlerend belang geven in het bedrijf. Volgens het plan zouden beleggers één stem per aandeel hebben gekregen. Het door Zuckerberg gecontroleerde bestuur heeft in het verleden al soortgelijke voorstellen verworpen.

 

'Zuckerberg te machtig'

Meerdere aandeelhouders vinden dat Zuckerberg te veel macht heeft in een tijd dat het bedrijf juist baat zou hebben bij meer onafhankelijk toezicht. Zeker nadat het bedrijf te maken had gekregen met een reeks schandalen rond privacy en publieke controverses.

Kijk ook: