Provincie: geen tweede Microsoft-datacenter bij Middenmeer
Datacentra

Provincie: geen tweede Microsoft-datacenter bij Middenmeer

14-07-2021 13:17 Laatste update: 15:43

De provincie Noord-Holland gaat niet akkoord met de komst van een nieuw, tweede datacenter van Microsoft aan de westkant van de A7, bij Middenmeer in de gemeente Hollands Kroon.

De provincie had daar eerder al bedenkingen bij, omdat volgens haar een toegangsweg naar die locatie niet berekend zou zijn op nog meer verkeer. Maar de gemeente kwam niet aan die bezwaren tegemoet, aldus Gedeputeerde Staten.

Het provinciebestuur geeft daarom een zogeheten reactieve aanwijzing, waarmee het bestemmingsplan van de gemeente op dit punt buiten werking wordt gesteld. Hollands Kroon kan nog in beroep bij de Raad van State.

Impact beperken

De aanwijzing hangt samen met een nieuwe conceptstrategie van de provincie. Daarin staat dat er in Noord-Holland alleen nog nieuwe datacenters mogen komen op bepaalde bedrijventerreinen in Amsterdam, Haarlemmermeer, Diemen en Hollands Kroon.

Gemeenten die een datacenter willen huisvesten, moeten met de provincie afspraken maken over het verbruik van energie en water, hoe het pand wordt ingepast in het landschap en wat er gebeurt met restwarmte.

De provincie wil zo de impact van datacenters op het landschap, de energievoorziening en het watergebruik zo klein mogelijk houden. Buiten de vastgestelde gebieden zijn nieuwe datacenters niet mogelijk, staat in de conceptstrategie. De Provinciale Staten stellen eind dit jaar een definitieve aanpak vast.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zeggen "dat de provincie niet tegen de komst van datacenters is. Steeds meer bedrijven zijn in meer of mindere mate afhankelijk van datacenters. Wel hebben Gedeputeerde Staten steeds duidelijk gemaakt aan de gemeente Hollands Kroon dat er grote zorgen leven over de verkeersontsluiting en over de randvoorwaarden."

Grote hoeveelheden stroom en water

Datacenters, waar vele duizenden servers draaien, gebruiken zeer veel stroom en hebben daarom een eigen energievoorziening nodig. Ze verbruiken daarnaast veel koelwater en de grote grijze bedrijfspanden steken af in het landschap.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) eiste onlangs opheldering van Noord-Holland over de vraag of de drinkwatervoorziening in gevaar komt door de datacentra in Hollands Kroon. Ze ging ervan uit dat de provincie en het waterschap goed naar de vergunningen kijken. "Die hebben ook de belangen van het drinkwater te borgen."

Techgiganten als Google Microsoft gebruiken de datacentra om hun internetdiensten draaiende te houden. De bedrijven zeggen zich aan de wet- en regelgeving te houden. Ze onderzoeken ook hoe in de toekomst minder water kan worden gebruikt.