einstein telescoop telescoop windmolens molens limburg
Zwaartekrachtgolven

Windmolens zitten mogelijk komst telescoop naar Limburg dwars

12 januari 2022 om 12:52
Laatste update: 12 januari 2022 om 13:47

Grote windmolens kunnen een storende werking hebben op de Einstein Telescoop, die mogelijk in Zuid-Limburg wordt aangelegd.

Limburg is samen met de Italiaanse regio Sardinië in de race voor de prestigieuze Einstein Telescope, 's werelds grootste ondergrondse detector van zwaartekrachtgolven. De telescoop bestaat uit onder meer drie tunnels van elk 10 kilometer lang die een paar honderd meter onder de grond komen te zitten. Wetenschappers denken hiermee meer te weten te komen over het ontstaan van de aarde en het heelal.

Grote windmolens

Maar om een kans te maken het prestigieuze project binnen te halen moet er onder meer sprake zijn van een stabiele bodem. En juist die stabiliteit kan in gevaar gebracht worden door de bouw van grote windmolens in de buurt van de telescoop, schrijven Gedeputeerde Staten van Limburg aan de gemeenten in de voormalige oostelijke mijnstreek. Die willen namelijk het windmolenpark Parkstad-Zuid gaan bouwen op een afstand van 7 tot 10 kilometer van het geplande telescoopproject.

De provincie wil laten uitzoeken welk effect de voorgenomen bouw van de windmolens kan hebben op de gewenste telescoop. De molenbouw kan er toe leiden dat de kansen voor Limburg om het prestigieuze project binnen te halen, flink verkleinen.

Trillingen in bodem

De provincie verwijst naar onderzoek door het Nationaal Instituut voor subatomaire fysica (Nikhef). Dat ontdekte dat trillingen in de bodem veroorzaakt door windmolens een negatieve impact kunnen hebben op de Einstein Telescoop.

De provincie stelt daarom voor het Nikhef te betrekken bij de uitwerking van de plannen voor een windenergieproject in de regio Heerlen. Daarmee wordt volgens de provincie "voorkomen dat een sterke kandidatuur voor de Einstein Telescoop onmogelijk wordt gemaakt door de realisatie van windmolens".

Met name windmolens die binnen een straal van 7 kilometer van de telescoop worden geplaatst zijn onverenigbaar met de wens om de telescoop naar Zuid-Limburg te halen, aldus Nikhef. De plaatsing van molens binnen een straal van 7 tot 10 kilometer kan wellicht wel, maar moet nader onderzocht worden. Juist in die zone willen de gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld hun windmolens gaan bouwen.