Nieuwste verwachting

Minister Kuipers: 'Geen nieuwe corona-apps meer verwacht'

24 januari om 12:43
Laatste update: 24 januari om 16:09

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ziet weinig toekomst in het doorontwikkelen van de verschillende corona-apps die de afgelopen twee jaar zijn gemaakt.

Coronaminister Kuipers spreekt van "een andere fase" wat betreft "digitale ondersteuningsmiddelen" zoals CoronaMelder en CoronaCheck. De nadruk zal volgens Kuipers niet meer liggen op de introductie van nieuwe apps en andere digitale ondersteuningsmiddelen. "De focus zal naar verwachting verschuiven naar borging, in beheer nemen en mogelijk uitfaseren van de instrumenten die tot op heden gerealiseerd zijn", schrijft Kuipers in een brief naar de Kamer.

CoronaMelder is de eerste Nederlandse corona-app, ontwikkeld om gebruikers op anonieme basis te waarschuwen voor nauw contact met iemand die met corona besmet was. Daarna volgde CoronaCheck: de bekende app met de QR-codes voor toegang tot reizen en bijvoorbeeld bezoek aan horeca of cultuur.

2G-beleid met QR-codes onwaarschijnlijker

De toepassing van zogenoemd 2G-beleid – alleen toegang met een vaccin of recente genezing – lijkt van de baan na een recent onderzoek. Dat onderzoek wijst op de geringe winst die 2G behaalt ten opzichte van normale toegang zonder controle. Alleen met het zogenoemde 3G valt veel winst te boeken: enkel toegang na een negatieve coronatest. Die methode is dan weer erg duur en omslachtig.

Minister Kuipers ging in op de toekomst van de corona-apps na vragen van Tweede Kamerlid Kees van der Staaij van de SGP. Die stelde Kamervragen naar aanleiding van klachten van de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 (DOBC). Die commissie adviseert het ministerie en de Tweede Kamer onder meer over de inzet van apps. De DOBC bestaat uit zo’n 15 deelnemers met kennis van epidemiologie, virologie, technologie, privacy en veiligheid.

Expertadvies voortaan alleen op aanvraag

Leden van de DOBC hebben onlangs in de Volkskrant geklaagd dat hun adviezen vaak te laat naar de Tweede Kamer worden gestuurd – na het debat, zodat Kamerleden geen volledig beeld hebben. De minister onderschrijft dat, maar stelt nadrukkelijk dat het daarbij niet om opzet gaat. "Vanwege de timing van het advies of omdat er meer tijd nodig was om op het advies in te gaan, is het enkele keren voorgekomen dat het advies met een latere brief naar de Tweede Kamer is gestuurd", aldus Kuipers.

In het vervolg zal het advies van de DOBC voortaan alleen op aanvraag advies geven, en niet meer ongevraagd. Die afweging komt weer voort uit de verwachting van de minister dat digitale ondersteuningsmiddelen de komende tijd mogelijk uitgefaseerd zullen worden.

Zo werken QR-codes: