RIVM wil verbod op meer smaakstoffen in e-sigaretten
Sommige stoffen kankerverwekkend

RIVM wil verbod op meer smaakstoffen in e-sigaretten

19-05-2022 11:39 Laatste update: 14:56

Zeven smaakstoffen voor e-sigaretten die het RIVM heeft onderzocht zijn schadelijk voor de gezondheid. Twee ervan kunnen kankerverwekkend zijn. De zeven smaakstoffen moeten verboden worden, adviseert het instituut.

Behalve de twee mogelijk kankerverwekkende stofjes, kan een ander onderzocht stofje een allergische reactie veroorzaken. Een vierde stofje is irriterend en kan daarom schadelijk zijn voor de longen. Drie andere smaakstoffen zorgen mogelijk voor gezondheidsrisico's bij de hoogste concentraties in de vloeistoffen in e-sigaretten. Het RIVM adviseert daarom de zeven smaakstoffen niet toe te staan.

Het instituut onderzocht de 23 smaakstoffen die de overheid in e-sigaretten wil toestaan. Bij de overige 16 smaakstoffen is er volgens de RIVM 'niet genoeg informatie om de gezondheidseffecten te beoordelen'. Die 16 stoffen zouden ook verboden kunnen worden, stelt het RIVM, maar een andere optie is om ze wel toe te laten omdat ze 'rokers zouden helpen met het stoppen met roken'.

Alleen tabaksmaak 

Binnenkort mogen e-sigaretten alleen nog naar tabak smaken. Zoete smaakjes en menthol zijn verboden. Dit besloot de overheid om het 'vapen' minder aantrekkelijk willen maken, vooral onder jongeren.

Eerder onderzocht het RIVM al 503 smaakstoffen in e-sigaretten, wat leidde tot het voorlopige advies om de 23 stoffen toe te staan.

Een tijd werd de e-sigaret als een 'gezonder' alternatief voor tabak gezien omdat het veel van de giftige verbrandingsproducten van tabak mist. Maar in de damp van de sigaretten komen wel schadelijke stoffen vrij, bleek uit meerdere onderzoeken, waaronder die van het Trimbos Instituut in 2020. Ook concludeerde het instituut dat de e-sigaretten werken als 'opstapproduct' naar de tabakssigaretten. 

Branche waarschuwt

De vereniging voor winkeliers die e-sigaretten verkopen, de Esigbond, vreest dat gebruikers hun e-sigaretten gaan inruilen voor sigaretten door het smaakjesverbod. In landen waar zo'n verbod is ingevoerd, neemt het aantal rokers weer toe, stelt de bond.

"De e-sigaret is juist door smaakjes een aantrekkelijk alternatief voor roken. Haal je die smaakjes eruit, dan laat een roker de e-sigaret links liggen. Ook zullen huidige e-sigaretgebruikers terugvallen op roken, hun producten op de zwarte markt kopen of zelf aroma’s gaan bijmengen", zegt Emil ’t Hart, voorzitter van de Esigbond. "Zelf e-sigaretvloeistof mengen is een zeer reëel gevaar, we merken dat de interesse voor thuisbrouwen sterk toeneemt en dat de markt momenteel overspoeld wordt door illegale wegwerp e-sigaretten."