© Wageningen Marine Research

Slimme software telt vogels in windparken op zee
Vogels spotten met AI

Slimme software telt vogels in windparken op zee

15-08-2022 10:09 Laatste update: 10:09

Software met kunstmatige intelligentie (AI) moet helpen bij het bepalen van de gevolgen van windmolenparken op zee voor vogels. Wetenschappers gaan de vogels tellen met behulp van hoge-resolutie beelden en zelflerende software.

Nu gebeurt het tellen van vogels bij windparken op zee nog door mensen vanuit vliegtuigen of handmatig achteraf op basis van videobeelden. Maar omdat windturbines steeds hoger worden moeten de vliegtuigen hoger vliegen, waardoor menselijke waarnemingen niet goed meer mogelijk zijn. Wetenschappers van onder meer Wageningen University & Research werken daarom aan een nieuw systeem om de vogels te tellen.

De onderzoekers gebruiken camera's met hoge resolutie en software met AI om de dieren bij de windparken op zee te analyseren. Het systeem kan automatisch vogels herkennen en het aantal per soort tellen. De software is mogelijk later ook bij het tellen van bruinvissen en zeehonden in te zetten.

Mijden of wennen

De overheid moet weten wat de impact is van windmolenparken op zee op vogels en zeezoogdieren, om windenergie op de Noordzee verder te kunnen uitrollen. De onderzoeken zijn nodig om te bepalen of beschermde diersoorten de windmolenparken op zee mijden, wat uiteindelijk kan leiden tot afnemende populaties. Maar het is ook mogelijk dat de dieren wennen aan de windturbines in hun leefgebied. 

'Accurater en goedkoper'

Volgens WUR-onderzoeker Freek Daniëls maakt de technologie het mogelijk om 'tot objectieve soorttellingen te komen die in potentie vollediger, accurater en goedkoper uit te voeren zijn dan de gebruikelijke methoden'. 

Om de zelflerende software te ontwikkelen zijn videobeelden verzameld in Gemini Windpark en windpark Borssele. De herkenning moet de komende tijd worden verbeterd. "Ondanks de hoge-resolutiebeelden is er door de vlieghoogte vaak toch maar beperkte informatie per vogel of zeezoogdier beschikbaar. Ook zijn er voor veel zeldzamere soorten minder beelden voor het model om van te leren wat de betrouwbaarheid kan beïnvloeden."