Aangeboden door Kia

Je elektrische auto als energiecentrale (en spaarpotje)

© Kia

Je elektrische auto als energiecentrale (en spaarpotje)
20 december om 09:17
Laatste update: 20 december om 10:13

De komende jaren moet ons energienet worden omgebouwd tot een smart-grid. De elektrische auto gaat hierin een belangrijke rol spelen, als buffer én als batterij.

In onderstaande video gaat presentator Maurice Lede op bezoek bij tech-goeroe Erwin van der Zande. Ze bespreken de toekomst van het slimme elektriciteitsnet. Wat is er nodig om in deze tijd van energietransitie van centraal opgewekte energie over te schakelen naar een dynamisch duurzaam net?

Dat de noodzaak om een alternatieve energievoorziening te ontwikkelen toeneemt, bleek begin 2022 toen orkaan Ian de kust van Florida bereikte. Maar liefst 2,6 miljoen mensen kwamen in het donker te zitten. Inventieve eigenaren van elektrische auto’s vonden echter al snel een oplossing.

Voorloper

Ze gebruikten hun auto als back-up energievoorziening door bijvoorbeeld stroomkabels te verbinden aan een koelkast en een elektrische kookplaat. Anderen zetten koffie of maakten een paar hotdogs door apparaten in hun auto te pluggen.

Het wordt bi-directioneel laden genoemd: elektrische auto’s die niet alleen stroom kunnen laden maar deze elektriciteit ook weer kunnen afgeven op het lichtnet, aan een woning of -direct- aan elektrische apparatuur. In Nederland wordt hier al een jaar of drie mee geëxperimenteerd in een aantal Utrechtse wijken. De stad is voorloper op het gebied van Vehicle-to-Grid-technologie.

Schommelingen opvangen

Volgens Tim den Besten, Manager Product Management & New Mobility bij Kia, is voor het realiseren van een smart-grid een belangrijke rol weggelegd voor elektrische auto’s.
Den Besten: “We gaan toe naar een dynamisch netwerk waar elektriciteit ook door huishoudens en bedrijven steeds vaker zélf wordt opgewekt. Dat zorgt voor veel meer schommelingen in aanbod en prijs.” Om die dynamiek op te vangen, zijn veel investeringen nodig. Door slim om te gaan met het energienet kunnen deze enorme investeringen uitblijven. De elektrische auto beschikt over een relatief grote batterij welke schommelingen kan op vangen bij bijvoorbeeld tekorten of overcapaciteit van zelf opgewekte stroom wat niet terug het net op kan of niet financieel interessant is.

Drukt de kosten

Volgens Den Besten kun je een deel daarvan opvangen door de elektrische auto onderdeel te maken van het smart-grid. “Auto’s staan gemiddeld 95 procent van de tijd stil. Die tijd kun je gebruiken om energie (op goedkope momenten of zelf opgewekt) op te slaan die je dan weer kunt gebruiken in periodes dat er minder energie wordt opgewekt, en energie dus duurder is.”
Door (zelf opgewekte) stroom op te slaan in de auto en die weer af te geven aan de eigen woning kun je kosten besparen. Maar je kunt die stroom ook terug leveren aan het hoofdnet. Den Besten: ‘Op dat moment ga je geld verdienen. Zo kan je auto ook als een spaarpotje fungeren. Het drukt de kosten van autobezit.’

De technologie van Kia is ontworpen om jou in beweging te brengen. Meer weten? Ga naar de website.