© Symphony Wave Power

Energie uit water levert straks genoeg stroom voor alle Waddeneilanden

Energie uit water levert straks genoeg stroom voor alle Waddeneilanden

31 januari om 21:59

Tegen 2030 zouden alle Waddeneilanden van stroom kunnen worden voorzien met energie geproduceerd uit zeewater. Zelfs huishoudens in de provincies Friesland en Groningen kunnen een graantje meepikken.

Onderzoeksinstituut TNO zegt dat nadat het onderzoek gedaan heeft naar zes initiatieven om energie uit water te produceren. Drie van de onderzochte projecten zouden energie winnen uit de golven, twee uit de getijden en eentje uit het mengen van zout met zoet water.

In een ideaal scenario kan een combinatie van deze technieken ervoor zorgen dat alle stroom van de Waddeneilanden eind dit decennium met zeewater wordt geproduceerd. In de rest van het Waddengebied, vooral bij huishoudens in de provincies Friesland en Groningen, kan 8 procent van het verbruik gedekt worden.  

Nog wat uitdagingen

Voordat dit kan gebeuren, zijn er nog wat uitdagingen. Het proces om vergunningen te verkrijgen, duurt bijvoorbeeld zo’n half jaar. Er moet ook genoeg netcapaciteit zijn op en rond de Waddeneilanden om de opgewekte stroom aan te kunnen. Daarbovenop moet rekening gehouden worden met de impact van het project op zowel natuur als mens.

Nog een belangrijk punt is dat sommige technieken nog niet op grote schaal zijn getest. Vooral om golf- en getijdenprojecten op te schalen, zijn volgens TNO subsidies nodig.

Maar hoe werkt dat allemaal?

Energie uit golven kan worden omgezet in bruikbare elektriciteit. Er zijn verschillende technologieën om deze energie op te vangen, zoals golfslagenergieconverters en drijvende boeien die op en neer bewegen met de golven. Als deze bewegingen worden omgezet in mechanische energie, kunnen ze worden gebruikt om turbines aan te drijven die elektriciteit genereren. TNO onderzocht projecten van Dutch Wave Power, Slow Mill en Symphony Wave Power.

Getijdenenergie maakt gebruik van het op en neer bewegen van water als gevolg van de getijden. Door getijdencentrales te bouwen waarin water wordt opgeslagen tijdens hoogwater en vervolgens vrijgelaten wordt door turbines wanneer het water weer naar beneden stroomt, kan energie worden gewonnen. De draaiende turbines genereren elektriciteit. Dat zal hier onder andere gebeuren met de TidalKite van SeaQurrent.

Ten slotte is er osmotische energie, die gewonnen wordt door het verschil in zoutconcentratie tussen zoet en zout water. Wanneer zoet water en zout water worden gescheiden door een zogenoemd semipermeabel membraan, zal het water van het minder geconcentreerde naar het meer geconcentreerde zoutwatergebied stromen. Deze stroming kan worden gebruikt om turbines aan te drijven en elektriciteit op te wekken. Ontwikkelaar RedStack heeft hiervoor al een prototype gebouwd op de Afsluitdijk.

Lees meer over energie, en blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.