©Unsplash

Energie besparen? TNO ziet een grote rol voor kleine bedrijventerreinen

Energie besparen? TNO ziet een grote rol voor kleine bedrijventerreinen

30 maart - 15:10

Niet de stad, niet de zware industrie, maar juist de kleine bedrijfsterreinen kunnen nog veel terrein winnen, namelijk op het gebied van energie besparen. Dit stelt TNO in het rapport Potentie verduurzaming bedrijventerreinen.

In Nederland zijn bijna vierduizend bedrijventerreinen die samen 184 petajoule aan aardgas verbruiken (1 petajoule is een jaar stroom voor 18.500 huishoudens). TNO stelt dat dat maar liefst 80 procent zou kunnen worden gereduceerd. Ook de CO2-uitstoot kan flink naar beneden: het is nu nog 18,5 megaton, maar dat zou naar 13,6 megaton kunnen gaan. Plus: niet heel moeilijk, volgens TNO is dat mogelijk met middelen die nu al beschikbaar zijn.

Meer samenwerking

TNO denkt dat bedrijven meer de samenwerking kunnen opzoeken. “Door de verzameling van veel bedrijven bij elkaar is er een hoge, geconcentreerde energievraag. Hierdoor zijn er ondernemers die het voortouw hebben genomen om met elkaar samen te werken en zo te verduurzamen. Collectieve oplossingen uit deze samenwerkingen zijn kansrijk. Gezien de verwachtingen rondom de congestie van het elektriciteitsnetwerk is het zelfs noodzaak om samen te werken, efficiënt om te gaan met energiegebruik en extra ruimte op het elektriciteitsnet te creëren voor bijvoorbeeld elektrificatie van energievraag en installatie van duurzame energiebronnen.”

TNO zou graag zien dat de warmte in gebouwen vergroent en dat processen binnen fabrieken onder de loep worden genomen en worden verduurzaamt. Warmteprocessen moeten geëlektrificeerd worden. Dat betekent echter wel een toename in stroomverbruik. TNO verwacht zelfs dat die vraag met 50 procent zal toenemen vergeleken met het verbruik nu. En daar is wat meer werk voor nodig: het elektriciteitsnetwerk heeft het al moeilijk en moet echt uitgebreid worden om aan die vraag te kunnen voldoen. 

Lees meer over groene energie en abonneer je op onze nieuwsbrief.