Huisartsen protesteren tegen nieuwe aftapwet

Huisartsen protesteren tegen nieuwe aftapwet

06-10-2017 18:22 Laatste update: 26-04-2018 17:10

Huisartsen stellen dat de nieuwe aftapwet het medische beroepsgeheim aantast.

Met de nieuwe wet wordt het voor inlichtingendiensten mogelijk om grote hoeveelheden data in één keer te onderscheppen. De Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), zoals de wet officieel heet, maakt meer inbreuk op het beroepsgeheim dan de huidige wetgeving, schrijft de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV).

Voor artsen, in tegenstelling tot advocaten, geldt in de nieuwe wet geen verschoningsrecht. "Er is dus bewust voor gekozen om voor de vertrouwelijke communicatie tussen artsen en patiënten geen uitzondering te maken'', klagen de dokters. Ze zijn er dan ook fel op tegen: "Voor patiënten en artsen is het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid van de arts-patiëntrelatie van groot belang. De toegankelijkheid van de zorg komt door deze wet onder druk te staan. Iedereen moet naar een arts kunnen gaan zonder angst dat instanties in zijn/haar dossier kunnen kijken.''

Referendum op komst

Tegenstanders van de wet proberen een raadgevend referendum af te dwingen over de wet. Dat initiatief heeft kans van slagen. Er zijn al 256.000 handtekeningen binnen. Voor 16 oktober moeten er 300.000 handtekeningen ingediend zijn. "Omdat de wet dusdanig grote gevolgen heeft voor de vrijheid van burgers zou deze niet zonder een referendum aangenomen mogen worden", stellen de initiatiefnemers.

'Zelfcensuur'

Er kwam uit meerdere hoeken kritiek op de nieuwe wet, die in juli werd aangenomen door de Eerste Kamer. Zowel de toezichthouder CTIVD als regeringsadviseur Raad van State vinden het toezicht op de nieuwe wet niet voldoende en de bewaartermijn van drie jaar te lang. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens stelt zelfs dat de wet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Volgens burgerrechtenbeweging Bits of Freedom kan de wet leiden tot zelfcensuur en een inperking van de vrijheid van meningsuiting: "De wetenschap dat geheime diensten kunnen meeluisteren zorgt ervoor dat je wel twee keer nadenkt wat je zegt of deelt met anderen."

4 dingen die je moet weten over de nieuwe aftapwet