Privacywaakhond kan stroom klachten niet aan: 9800 klachten onverwerkt
Autoriteit Persoonsgegevens

Privacywaakhond kan stroom klachten niet aan: 9800 klachten onverwerkt

12-03-2021 12:20 Laatste update: 13:06

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in 2020 meer privacyklachten gekregen dan het kan verwerken: nog bijna tienduizend meldingen zijn nog niet behandeld.

De AP kreeg vorig jaar 25.590 klachten binnen over mogelijke misstanden met persoonsgegevens, meldt de autoriteit. Dat is ongeveer hetzelfde aantal als in 2019, toen de klachten explosief stegen nadat de privacywet AVG in 2018 van kracht werd. De AP ziet onder meer toe op de naleving van die wet.

Oorzaak van de achterstand is een gebrek aan budget en personeel bij de toezichthouder. Daar trekt de AP vaker over aan de bel, onlangs gaf de Tweede Kamer gehoor. Een tweederde meerderheid van de Kamerleden stemde voor een verdubbeling van het AP-personeel vanaf volgend jaar.

Keuze voor meer budget aan volgend kabinet

Of dat extra budget en personeel er daadwerkelijk komt, laat verantwoordelijk demissionair minister Dekker (Rechtsbescherming) aan het volgende kabinet. De minister schreef onlangs in een brief aan de kamer dat het gaat om een grote investering, die volgens Dekker niet is gestoeld op een 'concreet groeipad'.

In reactie op deze nieuwe cijfers zegt Dekker dat de privacywaakhond prioriteiten moet stellen. "De politie moet ook keuzes maken van: waar ga je achteraan, wat is ernstig? Dat betekent ook dat de Autoriteit Persoonsgegevens dat moet doen." Volgens Dekker wordt iemand ook niet altijd direct geholpen als zijn fiets is gestolen. Verder stelt de minister dat de Autoriteit Persoonsgegevens al eerder extra geld kreeg. "Ik geloof dat het budget sinds mijn aantreden verdrievoudigd is."

'Achterstand is pijnlijk'

Er zitten momenteel gemiddeld zes maanden tussen het indienen van een klacht en de start van de behandeling door de toezichthouder. "Door het gebrek aan budget en menskracht kunnen we slachtoffers pas veel te laat en vaak ook niet genoeg helpen. De wachtrij is inmiddels onwaarschijnlijk hoog opgelopen. Er zijn nog 9.800 wachtenden voor u. Die achterstand is pijnlijk", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen.

Een deel van de klachten die in 2020 binnenkwam heeft te maken met het coronavirus. Personeel waarbij de temperatuur door de werkgever werd gecontroleerd bijvoorbeeld, of waarbij een coronatest werd afgenomen. Ook klaagden studenten over de digitale surveillance tijdens tentamens, waarbij soms meerder camera's rondom de student moesten worden opgesteld.

Begin dit jaar had de AP het ook alweer druk: de toezichthouder was moeilijk bereikbaar na grote zorgen bij burgers over het datalek bij de GGD.