5G

Hof verwijst zaak over 5G-verbod naar bestuursrechter

5g rechtszaak staat verbod Stop5GNL
15 juni 2021 om 09:25
Laatste update: 15 juni 2021 om 09:25

Het gerechtshof in Den Haag buigt zich niet inhoudelijk over een zaak over het al dan niet instellen van een verbod voor het gebruik van 5G-technologie. Volgens de rechter hoort de zaak niet bij de civiele rechter, maar bij een bestuursrechter thuis.

Om die reden werd de Stichting Stop5GNL in haar vorderingen tegen het gebruik van 5G niet-ontvankelijk verklaard.

Stichting Stop5GNL wil inwoners van Nederland beschermen tegen vermeende gezondheidsrisico’s. Die ontstaan in hun ogen als gevolg van elektromagnetische velden die worden gebruikt voor mobiele communicatie en in het bijzonder 5G. De stichting begon een procedure tegen de Staat om tot een verbod op 5G te komen. De stichting meent onder meer dat de overheid de gezondheidsrisico's onvoldoende zou hebben onderzocht.

De stralingswaarde van antennes die in Nederland wordt gemeten ligt volgens de overheid evenwel ver onder het niveau dat er volgens deskundigen schade voor het lichaam kan ontstaan.

Geen verbod

De voorzieningenrechter had de vorderingen van de stichting afgewezen. Rapporten van deskundigen waarop de Staat zijn beleid baseert, gaven geen aanleiding tot een verbod op de uitrol van 5G.

Daarop werd door de stichting hoger beroep ingesteld, maar het gerechtshof vindt dat de stichting het besluit van de Staat bij de bestuursrechter moet aankaarten.

5G en straling: zo zit het