Privacy

Kabinet past wet over NCTV aan na privacybezwaren

9 november 2021 om 17:37
Laatste update: 9 november 2021 om 17:58

Het demissionaire kabinet heeft een wetsvoorstel over de uitbreiding van bevoegdheden voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aangepast.

Aanleiding daarvoor is stevige kritiek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Raad van State (RvS) die vonden dat de privacy van mensen onvoldoende gewaarborgd was in het oorspronkelijke voorstel van justitieminister Ferd Grapperhaus.

Die waarborgen zijn volgens de minister alsnog aan de wet toegevoegd. Het aangepaste wetsvoorstel is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Persoonsgegevens

De NCTV wil persoonsgegevens verwerken van bijvoorbeeld terugkerende Syriëgangers om in te kunnen schatten in hoeverre zij een bedreiging vormen. Dat gebeurde in het verleden al, maar was juridisch nog niet goed geregeld.

Ook het nieuwe voorstel was onvoldoende onderbouwd, vond zowel de AP als de RvS. Die adviseerden onlangs om het wetsvoorstel grondig aan te passen of anders niet in te dienen. Volgens de AP zette het vorige voorstel 'de deur open voor een surveillancemaatschappij, waarbij op grote schaal, en zonder goed toezicht, allerlei gevoelige informatie over burgers wordt verzameld en gedeeld met andere organisaties'. 

Volgens demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus zijn de kritische adviezen verwerkt in zijn wetsvoorstel. Hij doelt op maatregelen die de verwerking van persoonsgegevens moeten inperken en de verworven informatie beter beschermen.

Taken NCTV en AIVD

Er is volgens de minister nu een duidelijke begrenzing aangebracht tussen de taken van de NCTV en de taken van de algemene inlichtingendienst AIVD en die van de politie.

Het kabinet vindt de uitbreiding van bevoegdheden nodig om de nationale veiligheid beter te kunnen beschermen. De NCTV is de instantie die het brede antiterrorismebeleid coördineert en dreigingsanalyses maakt. Of de bezwaren met de aanpassingen zijn weggenomen, is aan de Tweede Kamer.