© Gemeente Zeewolde

Eerste Kamer: kabinet moet komst datacenter Zeewolde proberen te stoppen

Impressie van het datacenter in Zeewolde.

Datacenters in de polder

Eerste Kamer: kabinet moet komst datacenter Zeewolde proberen te stoppen

22-03-2022 14:23 Laatste update: 14:23

Het kabinet moet alles doen wat in zijn macht ligt om de komst van het enorme datacentrum van Facebook-moederbedrijf Meta in Zeewolde te voorkomen. Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer steunde een oproep van die strekking van de Partij voor de Dieren.

Ook coalitiepartijen D66 en ChristenUnie stemden voor de vergaande motie, waar alleen CDA en VVD tegen stemde.

PvdD-senator Niko Koffeman wijst er in het voorstel onder meer op dat de regering desnoods besluiten van gemeentebesturen kan schorsen. Hij vraagt het kabinet zijn bevoegdheden zo in te zetten dat het bestemmingsplan met daarin de vestiging van het datacenter van Facebook-moederbedrijf Meta "juridisch niet mogelijk zal zijn" totdat duidelijk is dat de komst van het datacentrum "niet strijdig is met het rijksbeleid".

De Eerste Kamer wil vooral dat het kabinet stopt met de voorbereidingen om de bouw van het centrum mogelijk te maken. Het voorstel roept het kabinet op "ieder legaal geitenpaadje" te bewandelen om een stokje te steken voor de komst van het datacenter, zei SGP-senator Diederik van Dijk.

Zorgen over energieverbruik

Grote datacentra zijn omstreden door hun omvang en het beslag dat ze leggen op het energienet. Er is al zeer beperkte ruimte op het net, een groot probleem voor het kabinet dat de omslag wil maken naar vooral groene energie.

Tegenstanders maken zich ook zorgen over hoeveel water een mega-datacenter verbruikt en wat er met de restwarmte gebeurt. Die kan schadelijk zijn voor het milieu en de omliggende natuur. Ook zou er volgens tegenstanders waardevolle landbouwgrond verloren gaan.

Meer tegenstanders in gemeenteraad

De gemeenteraad in Zeewolde heeft voor de verkiezingen ingestemd met de komst van het datacentrum. Maar het Rijk moet nog een deel van de grond verkopen waarop het centrum zal komen. Daar zijn strenge voorwaarden aan verbonden.

Bij de verkiezingen beloonde de kiezer de partijen in Zeewolde die zich verzetten tegen de komst van het datacenter. In de nieuwe raad hebben tegenstanders Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie nu een meerderheid.

Strengere regels 

Het kabinet kondigde eerder al aan dat voorlopig geen megadatacentra worden toegelaten, omdat er in de tussentijd wordt gewerkt aan strengere regels voor de centra. Maar die stap heeft geen gevolgen voor het datacentrum in Zeewolde, omdat de gemeenteraad in december al stemde over het centrum.

Verantwoordelijk minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) benadrukte vorige week al dat de bouw van het omstreden datacentrum geen gelopen race is. "Of Zeewolde aan die voorwaarden kan voldoen is nog niet zeker en zal in de komende weken door de minister met Zeewolde worden besproken", aldus het ministerie.

Datacenters in de polder: moeten we dat willen?