Tegenstanders datacentrum Zeewolde hebben nu een meerderheid
Discussie over datacenters

Tegenstanders datacentrum Zeewolde hebben nu een meerderheid

17-03-2022 14:48 Laatste update: 14:48

Leefbaar Zeewolde heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen het zetelaantal verdubbeld naar 10. Daarmee hebben de tegenstanders van de omstreden komst van het mega-datacentrum van Facebook-moederbedrijf Meta een meerderheid in de gemeenteraad.

De gemeenteraad van Zeewolde stemde in december nog met 11 tegen 8 stemmen voor de wijziging van het bestemmingsplan waardoor de komst van het enorme datacentrum van Meta, het moederbedrijf van Facebook, mogelijk zou worden. De felste tegenstanders waren Leefbaar en de ChristenUnie, maar zij hadden samen niet genoeg zetels om het plan te blokkeren. In de nieuwe raad hebben Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie echter samen 14 van de 19 zetels.

"Wij gaan dit zeker als punt naar voren brengen met onze nieuwe partner de ChristenUnie, met wie we een coalitie hopen te vormen", zegt Leefbaar Zeewolde-bestuurslid Hans Visser tegen het ANP. "We hopen dat we het bestemmingsplan kunnen terugwijzigen."

Energieverbruik en restwarmte

Zijn partij en de ChristenUnie vallen vooral over de gigantische hoeveelheid energie die zo'n mega-datacenter zou verbruiken en zijn niet gerust op het juiste gebruik van de restwarmte die het zou opleveren. Visser wijst erop dat het Rijksvastgoedbedrijf het plan voor het datacentrum niet heeft goedgekeurd.

Eerste Kamer

Tegenstanders hebben ook hun hoop gevestigd op de Eerste Kamer. De senaat gaat volgende week stemmen over een motie om 'een pas op de plaats te maken in de voorbereidingen van de bouw' van het Meta-datacenter. De motie werd ingediend door Partij voor de Dieren-senator Niko Koffeman.

Het kabinet zei vorige maand dat er voorlopig geen nieuwe bouwvergunningen meer moeten worden afgegeven voor grote datacenters, in afwachting van strengere regels. Voor Zeewolde kwam dit besluit te laat.

Volgens minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening nemen de 'hyperscale' datacenters veel ruimte in en verbruiken ze onevenredig veel beschikbare duurzame energie.

Datacenters in de polder: moeten we dat willen?