© Airproducts

VVD en D66: Nederland moet vaart maken met productie waterstof

Een waterstofstation

Waterstof

VVD en D66: Nederland moet vaart maken met productie waterstof

13-04-2022 12:59 Laatste update: 14:19

VVD en D66 willen dat Nederland meer vaart maakt met de productie van waterstof. De twee coalitiepartijen willen ambitieuzere doelen en meer landelijke regie. "Zorg voor een programma-aanpak vergelijkbaar met de Deltawerken."

Dat schrijven D66 en VVD in een nieuw plan. "Laten we nu op grote schaal investeren in waterstof, zodat we de industrie in Nederland echt kunnen vergroenen", aldus D66-Kamerlid Raoul Boucke.

Momenteel is het doel om in 2030 3 tot 4 gigawatt (GW) energie uit waterstof te kunnen produceren. Dat kan volgens de partijen worden opgeschroefd naar 8 GW in 2030. Daarbij moet 4 GW aan groene waterstof geëxporteerd worden naar onder andere België en Duitsland, stellen de twee partijen. Daarvoor moeten 'de randvoorwaarden op het gebied van wet- en regelgeving en infrastructuur op orde zijn'.

Bestaande gasleidingen gebruiken

De waterstof moet volgens de partijen gebruikt worden voor sectoren die nu veel fossiele brandstoffen verstoken, vooral 'de zware industrie en het zware transport'. VVD en D66 zeggen dat er ook meer duidelijkheid moet komen over de infrastructuur zodat die afnemers bereikt kunnen worden. Een deel van de bestaande gasinfrastructuur kan daarvoor benut worden.

Er moet dit jaar nog een subsidieregeling opgetuigd worden zodat die komend voorjaar kan ingaan, vinden de partijen. Een 'substantieel deel' van de 15 miljard euro die in het coalitieakkoord is vrijgemaakt voor hernieuwbare energiedragers moet besteed worden aan waterstof.

Windmolenparken op zee

De partijen willen dat de waterstof duurzaam wordt geproduceerd. Daarmee zou het een groen alternatief voor fossiele brandstoffen zijn. VVD en D66 vinden dat er speciale windmolenparken op zee gebouwd moeten worden die alleen maar waterstof produceren. De productiefaciliteiten daarvoor zou volgens de partijen ook op zee ingericht kunnen worden in de vorm van zogenoemde offshore elektrolyse.

In hoeverre de plannen financieel en technisch haalbaar zijn, blijkt niet direct uit het plan. Er is wel over gesproken met onder andere TNO, de Gasunie en 'marktpartijen', waaronder energieproducenten. Met 8 GW zou de waterstofproductie de geplande productie van windenergie op zee (11 GW in 2030) naderen.

Heeft rijden op waterstof toekomst?