Praten met AI

Kunstmatige intelligentie kan elke stem nabootsen na 3 seconden

9 januari om 16:57
Laatste update: 9 januari om 17:06

Nieuwe software met kunstmatige intelligentie (AI) van Microsoft kan elke stem nabootsen na slechts drie seconden van die stem te hebben gehoord.

Kunstmatige intelligentie (AI) en andere software kunnen al langer bestaande stemmen nabootsen. Maar normaal gesproken is daar veel bronmateriaal voor nodig, zodat de software precies kan leren hoe iemand elke klank uitspreekt. Maar het nieuwe VALL-E van Microsoft heeft aan slechts drie seconden genoeg.

Na zo'n kort, willekeurig geluidsfragment van een stem kan VALL-E de klank, toon en uitspraak van een stem nabootsen. De AI is op de proef gesteld door de Cornell University, die enkele voorbeelden deelt.

Sommige van die voorbeelden klinken natuurlijk en overtuigend, andere klinken net zo robotachtig als oudere pogingen van kunstmatige intelligentie.

Nog niet openbaar beschikbaar

VALL-E is getraind met 60.000 uur aan spraakopnames. Net als andere kunstmatige intelligentie wordt VALL-E alleen maar beter in zijn taak naarmate er meer materiaal beschikbaar is. VALL-E is nu nog niet openbaar beschikbaar.

Dit soort AI is omstreden, omdat het makkelijk te gebruiken en vooral te misbruiken is. Iedereen kan zo een niet van echt te onderscheiden uitspraak van een ander genereren

ChatGPT in Word en Powerpoint

Microsoft is intussen van plan om de tekst-AI ChatGPT in zijn producten te verwerken. ChatGPT is een chatbot die antwoorden in natuurlijke taal geeft, ook in het Nederlands.

ChatGPT wordt ingebouwd in de Office-producten Word, Powerpoint en Outlook, meldt The Information. De software kan zou straks bijvoorbeeld mailtjes kunnen opstellen in de toon van de gebruiker.

Microsoft wil de chatbot ook toevoegen aan zijn zoekmachine Bing om gebruikers zo sneller antwoorden op hun vragen te geven. Met de AI-functie zou Microsoft de strijd met Google willen opvoeren.

Luister ook de Bright Podcast:

<iframe allow="autoplay *; encrypted-media *; fullscreen *; clipboard-write" frameBorder="0" height="175" style="width:100%;max-width:660px;overflow:hidden;background:transparent" sandbox="allow-forms allow-popups allow-same-origin allow-scripts allow-storage-access-by-user-activation allow-top-navigation-by-user-activation"></iframe>