'Microsoft bouwt zonder vergunning'

D66 wil opheldering over bouw Microsoft-datacenter

28 februari 2023 om 20:28
Laatste update: 2 maart 2023 om 15:59

D66 wil van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) weten hoe het kan dat Microsoft in Noord-Holland een enorm datacenter bouwt, zonder dat de techreus over de vereiste bouw- en stikstofvergunningen zou beschikken. Microsoft ontkent dat.

D66 wil weten waarom Microsoft kan doorbouwen aan het mega-datacenter en een eigen hoogspanningsstation, zonder over de benodigde vergunningen te beschikken. "Dat terwijl de bouw van 100.000 woningen vertraagd wordt door het wegvallen van de bouwvrijstelling", schrijft D66-Kamerlid Faissal Boulakjar in Kamervragen aan De Jonge.

De Raad van State zette in november 2022 een streep door de bouwvrijstelling. Bouwprojecten krijgen niet meer automatisch toestemming om tijdelijk stikstof uit te stoten. Microsoft is volgens NRC al een jaar bezig met de bouw in de Wieringermeerpolder. Boeren in de regio beklagen zich in de krant over de "voorkeursbehandeling" van het Amerikaanse softwarebedrijf.

"D66 wil opheldering over illegale bouw datacentrum van Microsoft in Wieringermeer. Iedereen moet zich aan de regels houden. Geen uitzondering voor grote buitenlandse bedrijven", schrijft Boulakjar op Twitter. "Terwijl de bouw van veel betaalbare huizen stilligt vanwege complexe stikstofberekeningen, gaat de bouw van het datacenter van Microsoft door zonder vergunning", aldus Boulakjar.

Het D66-Kamerlid wil van de minister weten of Microsoft een uitzonderingspositie heeft om zonder bouw- en stikstofvergunningen te mogen bouwen. De D66'er vraagt ook wat de gevolgen zijn voor de vergunningverlening van woningbouw in de regio en welke gevolgen de bouw heeft op de natuur. Ook GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet eist opheldering. 

Reactie Microsoft 

Microsoft zegt in een reactie "over de nodige vergunningen om te mogen bouwen" te beschikken. Het bedrijf heeft "een vergunning ontvangen van de gemeente voor de bouw van het datacenter die al in werking is getreden". "Na het besluit dat het bevoegd gezag bij de provincie Noord-Holland is komen te liggen, heeft Microsoft besloten de vergunning op provinciaal niveau opnieuw in te dienen. In dit proces heeft de provincie Microsoft een gedoogvergunning verleend in september 2021."

Datacenters onder vuur

De weerstand tegen grote datacenters is de laatste jaren toegenomen, vooral vanwege het enorme stroom- en watergebruik van de high-tech complexen. Vorig jaar bleek dat het bestaande Microsoft-datacenter in Noord-Holland vier keer meer water dan gedacht gebruikte. Facebook-moederbedrijf Meta blies de komst van een groot datacenter in Zeewolde af.

Het kabinet werkt al aan streng nieuw beleid voor de bouw van de datacenters. Europa wil op initiatief van Nederland voortaan het energiegebruik openbaar hebben.

Luister ook: