Het regent plastic: wetenschappers ontdekken microplastics in wolken

© Kanenori

microplastic wolken lucht kwaliteit plastic milieu klimaat microplastic wetenschap
1 oktober 2023 om 15:16

Microplastic wordt op de vreemdste plekken gevonden: nu ook in de lucht boven bergen. Wetenschappers hebben kleine deeltjes plastic ontdekt in de wolken boven de top van Mount Fuji en Mount Oyama in Japan. 

De Japanse wetenschappers verzamelden watermonsters uit de mist die de toppen van de bergen bedekt. Na een analyse van de monsters ontdekten ze microscopische plastic deeltjes. Het geteste wolkenwater bevatte zo’n 6,7 tot 13,9 deeltjes per liter. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gepubliceerd in het vakblad Environmental Chemistry Letters.

Het is nog niet bekend hoe de plastic deeltjes daar terecht zijn gekomen. Nog nooit werden zwevende microplastics gevonden in wolkwater. De onderzoekers denken dat microplastics op verschillende manieren in de atmosfeer terecht kunnen komen, onder andere via straatstof, vuilnisbelten en kunstgras.

Ook microplastics in de oceaan kunnen afgebroken worden en uiteindelijk licht genoeg gemaakt worden om via de lucht te worden meegevoerd. "Dit impliceert dat microplastics een essentieel onderdeel van wolken zijn geworden en bijna alles wat we eten en drinken vervuilen via plastic regen”, zeggen de onderzoekers.

Wat zijn microplastics?

Microplastics zijn plastic deeltjes die kleiner zijn dan vijf millimeter. Ze zijn afkomstig van een groot aantal consumentengoederen, zoals versleten autobanden, plastic flessen, speelgoed, verzorgingsproducten en nog veel meer. Ze hebben een grote impact op het klimaat en worden zo goed als overal op aarde teruggevonden. 

Mogelijk kunnen ze zelfs bijdragen aan de klimaatverandering. Plastic bestaat immers uit polymeren, grote moleculen die opgebouwd zijn uit koolwaterstoffen. Wanneer die moleculen in de atmosfeer worden blootgesteld aan straling, kunnen ze afbreken en broeikasgassen vormen. 

Impact op gezondheid

De onderzoekers waarschuwen dat, indien het probleem niet proactief wordt aangepast, er mogelijk onomkeerbare milieuschade veroorzaakt kan worden. Dat kan ook een impact hebben op de gezondheid van mensen en dieren. Uit studies blijkt bijvoorbeeld dat muizen die worden blootgesteld aan microplastics, zich anders gaan gedragen en sneller ziek worden. 

Ook in mensen, onder andere in het bloed, de placenta en de longen, werden al microplastics gevonden. Er zijn aanwijzingen dat microplastics ontstekingsreacties in het lichaam kunnen veroorzaken als ze worden ingeademd of ingenomen. Ze kunnen mogelijk ook een impact hebben op zwangerschappen en de correcte werking van het hormoon testosteron. 

Lees meer nieuws over wetenschap.