'Doorbraak' bij kernfusie met watermoleculen: bedrijf meldt opvallend resultaat

© ENG8

kernfusie waterstof atomen water moleculen energie elektriciteit wetenschap
5 november 2023 om 21:36

ENG8, een startup uit Gibraltar, probeert een kernfusiereactor te bouwen die waterstofmoleculen gebruikt als brandstof. Het bedrijf beweert nu dat het een belangrijke mijlpaal heeft bereikt, namelijk dat het fors meer energie uit een reactie kan halen dan nodig is om die op te starten. Maar hoe betrouwbaar zijn de beweringen?

ENG8 is niet de typische kernfusie-startup. De meeste bedrijven proberen om deuterium en tritium, twee zware isotopen van waterstof, te laten samensmelten om energie te genereren. Dat is hetzelfde proces dat onze zon aandrijft. ENG8 heeft gekozen voor een andere aanpak, namelijk de fusie van watermoleculen.

In de reactoren van het bedrijf wordt water onder druk zodanig heet gemaakt, dat het plasma vormt. In dit superhete plasma worden de atomen waaruit de watermoleculen bestaan, eerst geïoniseerd en daarna samengedrukt tot nieuwe, zwaardere elementen. Bij dat proces komt energie vrij in de vorm van onder andere warmte, die omgevormd kan worden naar elektriciteit.

Opmerkelijke beweringen

Het bedrijf beweert dat het een doorbraak heeft bereikt door een manier te vinden om de benodigde temperaturen voor fusie te verlagen. Dat meldt Interesting Engineering. ENG8 zegt ook dat er geen zeldzame isotopen van waterstof nodig zijn zoals bij andere experimentele fusiereactoren. Vooral tritium, een waterstofatoom met twee neutronen in de kern, is in de natuur zeer zeldzaam.

Met de geclaimde doorbraak zegt ENG8 dat het vijf keer zoveel elektrische energie kan genereren als nodig is om de reactie op te starten. Dat is ongezien in de wereld van kernfusie. Vorig jaar werd voor het eerst het break-evenpunt overschreden in het Amerikaanse Lawrence Livermore National Laboratory. Toen ging het om een experimentele reactie die slechts fracties van een seconde duurde. Desalniettemin was dat wereldnieuws.

ENG8 beweert nu dat het al meermaals testen heeft uitgevoerd die niet fracties van een seconde, maar tien minuten lang duren. Tijdens elke test zou de hoeveelheid gewonnen elektrische energie veel hoger zijn als de benodigde startenergie. De proeven zijn uitgevoerd, beweert ENG8, door Underwriters Laboraties, een onafhankelijk certificeringsbureau in de VS.

Met een paar korrels zout nemen

De beweringen van ENG8 en de berichtgeving van Interesting Engineering moeten echter met een paar korrels zout genomen worden. Nog nooit kwam een fusiebedrijf of -laboratorium in de buurt van de miraculeuze cijfers die door de startup beweerd worden.

Ook zijn er nog geen aan collegiale toetsing onderworpen wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd over de reactortechnologie van ENG8. Bovendien is de informatie die het bedrijf publiceert op zijn website bijzonder mager.

Lees meer nieuws over energie.