people

Joe Biden


Vicepresident van de VS

Vicepresident van de VS