Elektrisch rijden

EU komt met nieuw plan voor stimuleren elektrisch rijden

elektrische auto plan rijden heffing subsidie elektrisch rijden
5 juli 2021 om 06:29
Laatste update: 5 juli 2021 om 06:31

Eurocommissaris Frans Timmermans kondigt nieuwe maatregelen om elektrisch rijden verder te stimuleren. Zo moeten er een vervuilingsheffing voor autofabrikanten en strengere emissienormen voor nieuwe auto's komen.

Timmermans kondigde de nieuwe plannen aan in de Financial Times. De nieuwe plannen zijn onderdeel van de ambitie van de Europese Commissie om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te krijgen. Timmermans wil met de plannen de kosten van elektrische voertuigen drukken en schonere auto's "toegankelijk maken voor alle Europeanen".

De Europese Unie wil ook dat er meer oplaadpunten komen. Uit een recent onderzoek bleek dat 70 procent van alle Europese oplaadpunten in Nederland, Frankrijk en Duitsland staan. In veel andere EU-lidstaten zijn er nog relatief weinig oplaadpunten.

Betalen voor vervuilende motoren

Brussel zal deze maand een reeks maatregelen presenteren om ervoor te zorgen dat de EU de gemiddelde uitstoot van CO2 in 2030 met 55 procent weet te verminderen ten opzichte van 1990. De komende tien jaar gelden volgens Timmermans strengere emissienormen voor nieuwe auto's die worden verkocht.

Ook zouden autoproducenten moeten betalen voor vervuilende motoren. "We moeten deze twee dingen doen om de introductie van elektrische voertuigen te stimuleren", aldus Timmermans.

Zorgen over laagste inkomens

De EU wil het eerste grote economische blok worden dat tegen 2050 klimaatneutraal is. Brussel zal op 14 juli ruim een dozijn maatregelen voorstellen om dit doel om te zetten in wetgeving. Daarvoor is nog wel een meerderheid nodig in het Europees Parlement en een akkoord van de 27 lidstaten van de EU, voordat de regels in werking treden.

Het voorstel om de vervuiler te laten betalen wordt bekritiseerd door met name regeringen in armere delen van de EU. Het zou consumenten met de laagste inkomens onevenredig benadelen. Deze mensen zouden niet gemakkelijk kunnen overstappen op elektrische voertuigen of alternatieve vormen van groen vervoer.

Timmermans zal Brussel proberen te overtuigen om een systeem op te tuigen waarbij de pijn wordt verzacht voor hen die het hardst worden geraakt door de veranderingen. "Het gevoel van urgentie is niet overal in Europa hetzelfde", erkent hij. "Als je overkoepelende zorg is dat je het einde van de maand haalt, dan is het einde van het leven op aarde niet iets waar je dagelijks over nadenkt."

Getest: elektrische Hyundai Ioniq 5