Waterstof

'Investeringen in waterstof lopen ver achter op wat nodig is'

4 oktober 2021 om 10:13
Laatste update: 4 oktober 2021 om 11:29

Landen moeten veel meer investeren in waterstof om zo hun klimaatdoelen te halen. Dat stelt het Internationaal Energieagentschap (IEA).

De IEA zegt in een nieuw rapport dat er veel meer geld moet naar productie- en opslagketens voor waterstof om bij te dragen aan het naar nul brengen van de netto-uitstoot van broeikasgassen als CO2. 

Landen en investeerders hebben tot nu toe nog maar een kwart van de benodigde 1200 miljard dollar (1033 miljard euro) bijeengebracht die tegen 2030 nodig is om waterstof te ontwikkelen en in te zetten, schrijft het instituut. De inspanningen moeten er volgens het IEA op gericht zijn om waterstof in meer sectoren te laten werken.

Ook moet worden geïnvesteerd in nieuwe technieken om de productie van waterstof met behulp van hernieuwbare bronnen goedkoper te maken.

Zorgen over duurzame productie

Waterstof is licht, kan worden opgeslagen, heeft een hoge energiedichtheid en veroorzaakt geen directe uitstoot van vervuilende stoffen of broeikasgassen wanneer het als brandstof wordt gebruikt.

Maar de hoge productiekosten en de zorgen over of de waterstof wel duurzaam wordt geproduceerd, vormen een belemmering voor een breder gebruik, stelt het IEA. Ook Nederland is een van de dertig leden van het IEA.

Nu nog erg duur

Waterstof die wordt geproduceerd met behulp van hernieuwbare energiebronnen kost twee tot zeven keer zoveel als de productie ervan uit aardgas. Nieuwe technologieën en schaalvoordelen kunnen de kloof helpen dichten, aldus het rapport. "Bijna alle waterstof die vandaag wordt geproduceerd, is afkomstig van fossiele brandstoffen zonder koolstofvastlegging, wat resulteert in bijna 900 miljoen ton CO2-uitstoot, gelijk aan de CO2-uitstoot van het Verenigd Koninkrijk en Indonesië samen."

De wereldwijde capaciteit van elektrolytische cellen, die met behulp van elektriciteit waterstof uit water produceren, is de afgelopen vijf jaar verdubbeld, en er zijn bijna 400 projecten in ontwikkeling of in een vroeg stadium van ontwikkeling.

Klimaatneutraal

Dankzij deze projecten zou het waterstofaanbod tegen 2030 zo'n 8 miljoen ton per jaar moeten bedragen, tegenover minder dan 50.000 ton in 2021. Maar dat is volgens het IEA nog steeds een tiende van wat tegen 2030 nodig is om uiteindelijk tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Rijden op waterstof: is dat de toekomst of niet?