Gebruik podcasts gedaald in Nederland: 'Deel jongeren afgehaakt'

Gebruik podcasts gedaald in Nederland: 'Deel jongeren afgehaakt'

14-06-2023 13:18 Laatste update: 14:37

Na jaren van groei is het aantal Nederlanders dat naar podcasts luistert dit jaar voor het eerst gedaald. Vooral mensen onder de 35 jaar zijn minder naar podcasts gaan luisteren. Onderzoekers denken dat er bij podcasts sprake was van een 'corona-effect'.

Dit jaar luistert 28 procent van de Nederlanders minimaal een keer per maand naar een podcast, terwijl dat in 2022 nog 30 procent was. Dat blijkt uit het Digital News Report, een onderzoek naar het mediagebruik in 46 landen. Ook uit een ander recent onderzoek bleek al een lichte daling van het Nederlandse podcastgebruik. Nederland staat niet op zich: in de meeste landen is het luisteren naar podcasts afgelopen jaar licht afgenomen. Alleen in de VS was er nog een toename.

Jongeren vormen de grootste groep podcastluisteraars, maar juist onder jongeren is er een flinke daling: 67 procent van de 18- tot 24-jarigen luistert naar podcasts, terwijl in 2022 nog 73 procent dat deed. Het aandeel podcastluisteraars in de groep tussen 25 tot 35 jaar zakte ook in: 46 procent in plaats van 57 procent. Alleen in de groepen boven 45 jaar is er nog een lichte groei.

Volgens de onderzoekers zorgden de coronamaatregelen ervoor 'dat sommige mensen tijdelijk vaker naar podcasts luisterden'. De meeste Nederlanders die wel naar podcasts luisteren zijn daar evenveel of zelfs meer tijd aan zijn gaan besteden. 

Ook minder kijken naar nieuwsvideo's

Van de ondervraagden zegt maar 9 procent het liefst te luisteren naar nieuws, terwijl 56 procent de voorkeur geeft aan lezen. Opvallend is de daling van de groep met een voorkeur voor het kijken naar nieuws. Dat was in 2020 nog 34 procent en is nu gedaald naar 21 procent.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het kijken naar video’s op nieuwssites en -apps flink terugloopt. In 2021 deed 33 procent dat en nu nog maar 23 procent. "Ook hier kunnen we een corona-effect niet helemaal uitsluiten", aldus de onderzoekers.

Zeventien procent van de Nederlanders betaalt voor online-nieuws, bijvoorbeeld met een abonnement. In omringende landen is het aandeel dat betaalt voor online nieuws vergelijkbaar of iets kleiner, terwijl Noorwegen de uitschieter is: daar betaalt 39 procent voor online nieuws.

Luister ook naar onze podcast.